Cahit Sıtkı Tarancı
Cahit Sıtkı Tarancı
Akçağ Yayınları - Ders Kitapları
34.00

Cahit Sıtkı Tarancı'nın hayatı ve edebî kişiliği etrafında, şiirleri başta olmak üzere; nesir eserlerine, edebiyat tarihimiz açısından ayrı birer değer ve önem taşıyan mektuplarına, makalelerine, mülâkatlarına (kendisiyle gerçekleştirilen söyleşilere) ve nihayet, şairimizle ilgili olarak, bu kitabın yazarı tarafından kaleme alınan yazılara, verilen konferanslara, kongre, sempozyum bildirileri ile hakkındaki diğer bazı tespitlere yer verilmiştir.

Öte yandan, onun nazım ve nesir türündeki eserlerinden örneklerle, Cumhuriyet döneminde edebiyatımızın ve özellikle şiir sanatımızın, gelişip, ilerlemesi yolundaki çabaları ve teklifleri bir bütün halinde ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Çeşitli kaynak belgelere dayalı olarak hazırlanıp, sunulan bu eserin, yurt içinde ve dışında Cahit Sıtkı Tarancı ismi etrafında çalışmalar gerçekleştiren akademisyenlere, öğrencilere ve şairimizi sevenlere yararlı olması en büyük dileğimizdir.

Kapat