Mecmu'Atü'n-Neza'ir
Mecmu'Atü'n-Neza'ir
Türk Dil Kurumu Yayınları
6.00
XV. yüzyıl Türk edebiyatının önemli kaynaklarından olan Mecmû'atü'n-Nezâ'ir'in Eski Anadolu Türkçesi şiir dili üzerine yapılacak araştırmalar için önem taşımaktadır. XV. yüzyıl Türk edebiyatının önemli kaynaklarından biri olan Mecmû'atü'n-Nezâ'ir, 840/1437'de derlenmiş bir nazireler mecmuasıdır. Mecmuada 84 şairden 397 şiir bulunmaktadır. Eserin tek yazma nüshası Oxford kitaplığında bulunmaktadır.
Eser tek nüsha olduğu için bunun sakıncalarını gidermek açısından Ahmedî, Şeyhî, Daî, Nesimî gibi bugün divanları mevcut bulunan şairlerin şiirlerini divanlarıyla karşılaştırarak mecmuadaki birçok yanlış düzeltilmiştir.

Eserin dil özellikleri, Eski Anadolu Türkçesi dil özelliklerini taşımakla birlikte, çalışmada, bilinen dil bilgisi özellikleri yerine henüz çok iyi araştırılmamış olan yazım özellikleri üzerinde durulmuştur. Eserde, "Ön Söz"den sonra Mecmû'atü'n-Nezâ'ir
üzerine açıklamalar ve çalışmalar yer almakta, daha sonra "Metin"; "Notlar" ve "Dizin" yer almaktadır. Kitabın sonunda bir "Kaynakça" bulunmaktadır. Eserin ikinci baskısında Mecmû'atü'n-Nezâ'ir'in "Tıpkıbasım"ı bulunmaktadır. Birinci baskıda ISBN numarası yoktur. Kitapta, Mecmû'atü'n-Nezâ'ir'de geçen sözcüklerin bütün anlamlarını ve bütün dilbilgisi biçimlerini verebilecek bir dizin vardır. Notlar kısmında eserin belli başlı dil özellikleri özet olarak verilmiştir.
Kapat