Gelişmekte Olan Ülkelerde Yabancı Banka Girişlerinin Finansal Gelişme

Gelişmekte Olan Ülkelerde Yabancı Banka Girişlerinin Finansal Gelişme ve Büyüme Üzerine Etkisi
Panel Veri Analizi
Oğuzhan Şengül

30,00 TL
Temin süresi 15 gündür.
Gelişmekte Olan Ülkelerde Yabancı Banka Girişlerinin Finansal Gelişme ve Büyüme Üzerine Etkisi
Gelişmekte Olan Ülkelerde Yabancı Banka Girişlerinin Finansal Gelişme ve Büyüme Üzerine Etkisi Panel Veri Analizi
Gazi Kitabevi
30.00

1. Bölüm – Finans Sistemi ve Ekonomik Büyüme
1.1. Finans Sistemi ve Kavramsal Çerçeve
1.2. Ekonomik Büyüme
1.3. Klasik ve Neoklasik Büyüme Modelleri
2. Bölüm – Yabancı Bankacılık ve Yabancı Banka Girişleri
3. Bölüm - Yabancı Banka Girişlerinin Makro Ekonomi Üzerine Etkileri
4. Bölüm – Model ve Uygulaması

Kapat