Başarı Bedel İster
Başarı Bedel İster İşletme-Yönetim-Organizasyon
Timaş Yayınları
13.89

Yönetim sanattır, bilimsel veriler kullanılır, meslektir. Yönetim sanattır, çünkü sahip olduğu ilke, teknik, metod, teori ve varsayımları her yönetici aynı başarı düzeyinde kullanamaz. Yönetim bilimdir. Bugün, yönetime temel teşkil etmesi için yapılan çalışmalar başlı başına bir bilim dalı haline gelmiştir. Teknikleri, metotları, teorileri, ilke ve varsayımları bulunmaktadır. Yönetim aynı zamanda bugün bir meslek alanıdır. Yeryüzünde pek çok insan, yönetim fonksiyonunu yerine getirerek geçimini sağlamakta, para kazanmakta, mevki elde etmektedir. Hiçbir plan, organizasyon olmadan yaşayamaz. İşte ekonomik hayatın üç önemli anahtar kavramı: İşletme, yönetim, organizasyon!..

Kapat