9789750833984
610655
Gogol Dönemi Rus Edebiyatı
Gogol Dönemi Rus Edebiyatı
Yapı Kredi Yayınları
10.42

Ünlü Rus düşünce ve eylem adamı Çernişevski, Gogol Dönemi Rus Edebiyatı'nda yer alan makalelerinde Gogol'ün ortaya çıkışını ve sahiciliğini Rus edebi-yatında bir dönüm noktası olarak nitelemektedir. Çernişevski'ye göre Gogol'ün Rus edebiyatına getirdiği gerçekçi soluk adeta bir devrim niteliğindedir; Gogol'le birlikte Rus edebiyatı, Batı edebiyatlarının etkisinden sıyrılarak gerçek kimliğini kazan-maya başlamıştır. Yazar bu makalelerde ayrıca V. G. Belinski'nin Rus edebiyat eleştirisine yaptığı katkının altını çizmektedir.

“Bizim edebiyatımız... retorik olmaktan çıkarak sahi­ci, doğal olmaya çalışmıştır her zaman. Gözle görülür ve devamlı başarılarla kendini gösteren bu arzu, ede­biyat tarihimizin anlamını ve ruhunu da yaratmakta­dır. Ve biz, hiç tereddüt etmeden, bu arzunun hiçbir Rus yazarında Gogol'de ulaştığı ölçüde başarıya ulaşmadığını söylüyoruz. Bu, sanatın, ancak her türlü idealin dışında, salt gerçekliğe yönelimiyle olabilmiş­tir; Gogol'ün büyük hizmeti budur ve bununla sanat anlayışını bütünüyle değiştirmiştir.”

Kapat