Örgütsel Davranış Nihat Aytürk

Örgütsel Davranış
Örgütsel Kuramlar ve Uygulamalar
Nihat Aytürk

44,00 TL
Temin süresi 15 gündür.
Örgütsel Davranış
Örgütsel Davranış Örgütsel Kuramlar ve Uygulamalar
Nobel Akademik Yayıncılık
44.00

Bu kitabın amacı, işletmelerde ve kamu kurumlarında görev alacak olan yükseköğrenim öğrencilerini yönetim pozisyonlarına en iyi şekilde hazırlamak; bu örgütlerde çalışan yöneticilerin ve yönetici adaylarının bilgi ve becerilerini geliştirerek başarılı olmalarını sağlamaktır.

Kitapta yer alan aşağıdaki konular yönetim bilimi ve kamu yönetimi uzmanı olan yazarın, Türkiye'de ve Fransa'da 15 yıllık yöneticilik ve yönetim danışmanlığı görevleri; akademik kurumlarda yönetim alanında 20 yıllık öğretim görevliliği bilgi ve birikimi sonucunda, üniversitelerde okutulan Örgütsel Davranış ders programına uygun biçimde, bilimsel kaynaklara dayalı olarak hazırlanmış, uygulamaya yönelik örnekler ve örnek olaylarla açıklanmıştır.

- Örgütsel Davranışa Giriş
- Örgütlerde Birey ve Grup Davranışları
- Örgütsel Davranışta İnsan İlişkileri ve Davranış Biçimleri
- Örgütsel Yönetim ve Liderlik
- Örgütsel Protokol ve İtibar Yönetimi
- Örgütsel Güç Yönetimi ve Politika
- Örgütsel Ekip Çalışması ve Ekip Yönetimi
- Örgütsel Sorun Çözme ve Karar Verme
- Örgütsel Zaman Yönetimi
- Örgütsel Kültür ve Örgüt İklimi
- Örgütsel Etik
- Örgütsel Motivasyon
- Örgütsel İletişim
- Örgütsel Çatışma
- Örgütsel Değişme ve Örgüt Geliştirme
- Örgütsel Mobing (Psikolojik Taciz)
- Örgütsel Stres ve Stres Yönetimi
- Örgütsel Davranışta Çağdaş Yaklaşımlar
- Örgütlerde İş Başvurusu ve Başarılı İş Görüşmesi

Kapat