Gençlerin Dini Kimlik İnşasında Medyanın Rolü Nida Sümeyya Çetin

Gençlerin Dini Kimlik İnşasında Medyanın Rolü
Nida Sümeyya Çetin

80,00 TL
Temin süresi 15 iş günüdür.
9786257409469
879107
Gençlerin Dini Kimlik İnşasında Medyanın Rolü
Gençlerin Dini Kimlik İnşasında Medyanın Rolü
Akademisyen Kitabevi
80.00

İçindekiler
Önsöz
Giriş
I. Konu Ve Problem
Iı. Amaç Ve Önem
Birinci Bölüm
Gençlik Ve Kimlik
1.1. Kimliğin Tanımı
1.2. Kimliğin İnşa Süreci
1.2.1. Sosyal Kimlik İnşası
1.2.2. Kimliğin İnşasında Kişilik-Benlik-Özdeşleşme Kavramlarının Rolü
1.3 Kimliğin İnşasını Etkileyen Faktörler
1.3.1 Aile Faktörü
1.3.2. Eğitim Faktörü
1.3.3. Toplum Ve Kültür Faktörü
1.3.4. Medya Faktörü
1.3.5. Din Faktörü
1.4 Kimlik Türleri
1.4.1 Patchwork (Yamalı) Kimlik
1.4.2. Hibrit Kimlik
1.4.3. Dini Kimlik
1.5. Gençlik Döneminde Dini Kimlik İnşası
1.5.1. Gençliğin Tanımı
1.5.2. Gençlik Döneminde Kimliğin İnşası Ve Kuramsal Yaklaşımlar
1.5.2.1. Psikososyal Gelişim Kuramı - Erik Erikson
1.5.2.2. Kimlik Durumları Kuramı- James Marcia
1.5.2.3. Gelişmekte Olan (Beliren) Yetişkinlik Teorisi-Jeffrey J. Arnett
1.5.3. Gençlik Döneminde Dini Kimlik İnşası
İkinci Bölüm
Medya-Din İlişkisi Ekseninde Dini
Kimliğin İnşası
2.1. Medya- Din İlişkisinin Çerçevesi
2.1.1. Medyanın Din Olgusuna Yaklaşımı
2.1.2. Dinin Medyatik Dönüşümü
2.2. Medya-Din İlişkisinin Boyutları
2.2.1. Dönemsel Boyutlar
2.2.1.1. Modernizm – Postmodernizm
2.2.1.2. Sekülerleşme
2.2.1.3. Küreselleşme
2.2.2. Kültürel Boyutlar
2.2.2.1. Popüler Kültür
2.2.2.2. Tüketim Kültürü
2.3 Medya-Din İlişkisinin Tartışma Sahaları
2.3.1. Bireyselleşme
2.3.2. Sosyalleşme
2.3.3. Gündelik Hayat
2.4. Medya-Din İlişkisi Çerçevesinde Dini Kimliğin Konumu
2.5. Medyanın Dini Kimlik İnşasındaki Rolüne
Dair Kuramsal Yaklaşımlar
2.5.1. Kültürel Çalışmalar Ve Dini Kimlik
2.5.2 Sembolik Etkileşimcilik Ve Dini Kimlik
2.6 Medya Türleri Ve Dini Kimlik İnşasındaki Rolü
2.6.1 Yazılı Medya Ve Dini Kimlik
2.6.2. Görsel-İşitsel Medya Ve Dini Kimlik
2.6.3. Yeni Medya Ve Dini Kimlik
Üçüncü Bölüm
Dini Kimlik İnşa Sürecinde Medyanın Rolü
3.1. Çalışmanın Yöntemi
3.1.1. Fenomenolojik Araştırma Yöntemi
3.1.2. Katılımcıların Belirlenmesi
3.1.3. Veri Toplama Tekniği Ve Verilerin Toplanması
3.1.4.Verilerin Analizi
3.1.5.Güvenilirlik Ve Geçerlilik
3.2. Araştırma Bulguları
3.2.1. Lisans Eğitiminin Din Anlayışına Ve Medya Kullanımına Etkisi
3.2.1.1. Lisans Eğitimi Seçiminde Kişisel Tercihlerin Ve Din Anlayışının Etkisi
3.2.1.2. Dini Anlayış Biçimleri Ve Lisans Eğitimin Etkisi
3.2.1.3. Üniversite Eğitiminin Medya Takibine Etkisi
3.2.2. Bireyin Kimlik İnşasında Din Ve Medyanın Rolü
3.2.2.1. Kimlik Ve Öz Kimlik Kavramlarına Bireysel Yaklaşımlar
3.2.2.2. Dindarlık Tanımları Ve Dinin Kimlikle Etkileşimi
3.2.2.3. Dini Kimliğin İnşasında Gündelik Deneyimlerin Etkisi
3.2.2.4. Medyada Aktarılan Dini İçerikler Ve Gençlerin Tutumu
3.2.3. Dini Anlayışın Geleneksel Medya Pratiklerine Yansıması
3.2.3.1. Geleneksel Medya Kullanımına Dair Kişisel Eğilimler
3.2.3.2. Geleneksel Medya – Dini Kimlik Etkileşiminde Bireysel Deneyimler
3.2.4. Yeni Medyada Dini Kimliğin Konumlandırılması
3.2.4.1. Bireyin Sosyal Medya Deneyimi
3.2.4.2. Sosyal Medyada Dini Kimliğin Görünürlüğü
3.2.4.3. Bireyin Dini Kimliğinde Sosyal Medyanın Etkileri
3.2.4.4. Sosyal Medyada Dini İçeriğin Gerekliliğine Dair Yaklaşımlar
Sonuç Ve Değerlendirme
Kaynakça

 • Açıklama
  • İçindekiler
   Önsöz
   Giriş
   I. Konu Ve Problem
   Iı. Amaç Ve Önem
   Birinci Bölüm
   Gençlik Ve Kimlik
   1.1. Kimliğin Tanımı
   1.2. Kimliğin İnşa Süreci
   1.2.1. Sosyal Kimlik İnşası
   1.2.2. Kimliğin İnşasında Kişilik-Benlik-Özdeşleşme Kavramlarının Rolü
   1.3 Kimliğin İnşasını Etkileyen Faktörler
   1.3.1 Aile Faktörü
   1.3.2. Eğitim Faktörü
   1.3.3. Toplum Ve Kültür Faktörü
   1.3.4. Medya Faktörü
   1.3.5. Din Faktörü
   1.4 Kimlik Türleri
   1.4.1 Patchwork (Yamalı) Kimlik
   1.4.2. Hibrit Kimlik
   1.4.3. Dini Kimlik
   1.5. Gençlik Döneminde Dini Kimlik İnşası
   1.5.1. Gençliğin Tanımı
   1.5.2. Gençlik Döneminde Kimliğin İnşası Ve Kuramsal Yaklaşımlar
   1.5.2.1. Psikososyal Gelişim Kuramı - Erik Erikson
   1.5.2.2. Kimlik Durumları Kuramı- James Marcia
   1.5.2.3. Gelişmekte Olan (Beliren) Yetişkinlik Teorisi-Jeffrey J. Arnett
   1.5.3. Gençlik Döneminde Dini Kimlik İnşası
   İkinci Bölüm
   Medya-Din İlişkisi Ekseninde Dini
   Kimliğin İnşası
   2.1. Medya- Din İlişkisinin Çerçevesi
   2.1.1. Medyanın Din Olgusuna Yaklaşımı
   2.1.2. Dinin Medyatik Dönüşümü
   2.2. Medya-Din İlişkisinin Boyutları
   2.2.1. Dönemsel Boyutlar
   2.2.1.1. Modernizm – Postmodernizm
   2.2.1.2. Sekülerleşme
   2.2.1.3. Küreselleşme
   2.2.2. Kültürel Boyutlar
   2.2.2.1. Popüler Kültür
   2.2.2.2. Tüketim Kültürü
   2.3 Medya-Din İlişkisinin Tartışma Sahaları
   2.3.1. Bireyselleşme
   2.3.2. Sosyalleşme
   2.3.3. Gündelik Hayat
   2.4. Medya-Din İlişkisi Çerçevesinde Dini Kimliğin Konumu
   2.5. Medyanın Dini Kimlik İnşasındaki Rolüne
   Dair Kuramsal Yaklaşımlar
   2.5.1. Kültürel Çalışmalar Ve Dini Kimlik
   2.5.2 Sembolik Etkileşimcilik Ve Dini Kimlik
   2.6 Medya Türleri Ve Dini Kimlik İnşasındaki Rolü
   2.6.1 Yazılı Medya Ve Dini Kimlik
   2.6.2. Görsel-İşitsel Medya Ve Dini Kimlik
   2.6.3. Yeni Medya Ve Dini Kimlik
   Üçüncü Bölüm
   Dini Kimlik İnşa Sürecinde Medyanın Rolü
   3.1. Çalışmanın Yöntemi
   3.1.1. Fenomenolojik Araştırma Yöntemi
   3.1.2. Katılımcıların Belirlenmesi
   3.1.3. Veri Toplama Tekniği Ve Verilerin Toplanması
   3.1.4.Verilerin Analizi
   3.1.5.Güvenilirlik Ve Geçerlilik
   3.2. Araştırma Bulguları
   3.2.1. Lisans Eğitiminin Din Anlayışına Ve Medya Kullanımına Etkisi
   3.2.1.1. Lisans Eğitimi Seçiminde Kişisel Tercihlerin Ve Din Anlayışının Etkisi
   3.2.1.2. Dini Anlayış Biçimleri Ve Lisans Eğitimin Etkisi
   3.2.1.3. Üniversite Eğitiminin Medya Takibine Etkisi
   3.2.2. Bireyin Kimlik İnşasında Din Ve Medyanın Rolü
   3.2.2.1. Kimlik Ve Öz Kimlik Kavramlarına Bireysel Yaklaşımlar
   3.2.2.2. Dindarlık Tanımları Ve Dinin Kimlikle Etkileşimi
   3.2.2.3. Dini Kimliğin İnşasında Gündelik Deneyimlerin Etkisi
   3.2.2.4. Medyada Aktarılan Dini İçerikler Ve Gençlerin Tutumu
   3.2.3. Dini Anlayışın Geleneksel Medya Pratiklerine Yansıması
   3.2.3.1. Geleneksel Medya Kullanımına Dair Kişisel Eğilimler
   3.2.3.2. Geleneksel Medya – Dini Kimlik Etkileşiminde Bireysel Deneyimler
   3.2.4. Yeni Medyada Dini Kimliğin Konumlandırılması
   3.2.4.1. Bireyin Sosyal Medya Deneyimi
   3.2.4.2. Sosyal Medyada Dini Kimliğin Görünürlüğü
   3.2.4.3. Bireyin Dini Kimliğinde Sosyal Medyanın Etkileri
   3.2.4.4. Sosyal Medyada Dini İçeriğin Gerekliliğine Dair Yaklaşımlar
   Sonuç Ve Değerlendirme
   Kaynakça

   Stok Kodu
   :
   9786257409469
   Boyut
   :
   16.00x24.00
   Sayfa Sayısı
   :
   343
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Basım Tarihi
   :
   2021-06
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   2. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   80,00   
   80,00   
   2
   40,00   
   80,00   
   3
   26,67   
   80,00   
   4
   21,73   
   86,93   
   5
   17,66   
   88,32   
   6
   14,98   
   89,90   
   7
   13,09   
   91,62   
   8
   11,70   
   93,57   
   9
   10,53   
   94,79   
   10
   9,72   
   97,24   
   11
   8,94   
   98,39   
   12
   8,30   
   99,60   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   80,00   
   80,00   
   2
   40,00   
   80,00   
   3
   26,67   
   80,00   
   4
   21,73   
   86,93   
   5
   17,66   
   88,32   
   6
   14,98   
   89,90   
   7
   13,09   
   91,62   
   8
   11,70   
   93,57   
   9
   10,53   
   94,79   
   10
   9,72   
   97,24   
   11
   8,94   
   98,39   
   12
   8,30   
   99,60   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   80,00   
   80,00   
   2
   40,00   
   80,00   
   3
   26,67   
   80,00   
   4
   21,73   
   86,93   
   5
   17,66   
   88,32   
   6
   14,98   
   89,90   
   7
   13,09   
   91,62   
   8
   11,70   
   93,57   
   9
   10,53   
   94,79   
   10
   9,72   
   97,24   
   11
   8,94   
   98,39   
   12
   8,30   
   99,60   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   80,00   
   80,00   
   2
   40,00   
   80,00   
   3
   26,67   
   80,00   
   4
   21,73   
   86,93   
   5
   17,66   
   88,32   
   6
   14,98   
   89,90   
   7
   13,09   
   91,62   
   8
   11,70   
   93,57   
   9
   10,53   
   94,79   
   10
   9,72   
   97,24   
   11
   8,94   
   98,39   
   12
   8,30   
   99,60   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   80,00   
   80,00   
   2
   40,00   
   80,00   
   3
   26,67   
   80,00   
   4
   21,73   
   86,93   
   5
   17,66   
   88,32   
   6
   14,98   
   89,90   
   7
   13,09   
   91,62   
   8
   11,70   
   93,57   
   9
   10,53   
   94,79   
   10
   9,72   
   97,24   
   11
   8,94   
   98,39   
   12
   8,30   
   99,60   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   80,00   
   80,00   
   2
   40,00   
   80,00   
   3
   26,67   
   80,00   
   4
   21,73   
   86,93   
   5
   17,66   
   88,32   
   6
   14,98   
   89,90   
   7
   13,09   
   91,62   
   8
   11,70   
   93,57   
   9
   10,53   
   94,79   
   10
   9,72   
   97,24   
   11
   8,94   
   98,39   
   12
   8,30   
   99,60   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   80,00   
   80,00   
   2
   40,00   
   80,00   
   3
   26,67   
   80,00   
   4
   21,73   
   86,93   
   5
   17,66   
   88,32   
   6
   14,98   
   89,90   
   7
   13,09   
   91,62   
   8
   11,70   
   93,57   
   9
   10,53   
   94,79   
   10
   9,72   
   97,24   
   11
   8,94   
   98,39   
   12
   8,30   
   99,60   
 • Yayınevinin diğer kitapları
istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat