3990000066249
685121
Waneyen Rezimana Kurmanci
Waneyen Rezimana Kurmanci
Sitav yayınevi
30.00

Di van salen dawi de min dit ku daxwaza hinbuna zimane kurdi di nava keç u xorten kurdan de sal bi sal zede dibe, ve daxwaze pediviyen pirtuken waneyen rezimana kurmanci derdixist hole. Ez bi cerabeya wanedayina zimane kurdi ya bi salan giham we encame ku cerabeya wanedayina zimane kurdi ya bi salan giham we encame ku pediviya xwendevanan bi pirtuke hesan a gramere heye. Ji ber ve yek min ji rebazeke zihunbune bijart. Ev pirtuk hemu mijaren reizmana kurmanci di nava xwe de dihewine. Regeza pirtuke wiha ye; min peşiye danasina mijare rave kiriye tegehen wan en rezimani şirove kirine. Piştre ji bo ronibuna mijare minaken asayi, minaken ji gotinen peşiyan u yen ji helbesten helbestvanen kurd en veturi (klasik) dane. Hin mijaren ku di pirtuken din de tune ne, di ve pirtuke de hene, her wiha li pey her mijare hindariyen wan ji hene.

istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat