-168017
574943
Türk Müziği Klasikleri Sayı: 12
Türk Müziği Klasikleri Sayı: 12
6.00
İçindekiler

Hüzzam Beste
Dede Efendi / Gören fütade olur Hüsn-i bi bahanesine

Hüzzam Yürük Semai
Dede Efendi / Reh-i aşkında edip kaddimi kütah gönül

Hüzzam Şarkı
Kemani Rıza Bey / Meyl edip ağyarı aldın yanına

Hüzzam Şarkı
Tatyos Efendi / Gözüm Hasretle Giryandır

Hüzzam Şarkı
Nikoğos Ağa / Niçin Nalendesin Öyle

Hisar-Buselik Şarkı
Mustafa Çavuş / Dü çeşmimden gitmez aşkın hayali

Hisar-Buselik Şarkı
Denizlioğlu Ali Bey / Yandım Deminden

Hisar-Buselik Şarkı
Mustafa Çavuş / Dök zülfünü meydana gel

Şehnaz-Buselik Şarkı
Mustafa Çavuş / Küçüksu'da gördüm seni

Şehnaz-Buselik Şarkı
Denizlioğlu Ali Bey / Gönlüm Alamam

Ferahnak Şarkı
Şakir Ağa / Ey şah-ı melek-huy kaddi-i bala-yı ferahnak

Ferahnak Şarkı
Dede Efendi / Ben müptela olsam sana

Ferahnak Şarkı
Dede Efendi / Ey şuh-i cihan sevdi sima seni

Acem-Kürdi Şarkı
Nikoğos Ağa / Sevdi gönlüm ey melek sima seni

Acem-Kürdi Şarkı
Nikoğos Ağa / Bari felek ben yüzüne söyleyim
Kapat