9789752972759
799994
.Net Framework Programlama
.Net Framework Programlama
15.20

- Geniş tanımlarla .NET mimarisi
.NET dillerine ayrıntılı bakış
Nesne yönelimli programlama ve .NET
Visual Studio.NET temel bileşenleri
Yenilikleriyle Visual Basic.NET
.NET veri türleri
Temel kütüphaneler
Uygulama derleme ve çalıştırma örnekleri
ASP.NET programlaması
ADO.NET'le veritabanı yönetimi
.NETFramework sınıf kütüphanesi
Terimler ve kısa adlar sözlüğü

Kapat