Karabağ (Ciltli)
Karabağ (Ciltli)
IQ Kültür Sanat Yayıncılık
55.00

Kafkasya'nın coğrafi konumu geçen yüzyıl içinde her zaman birbiriyle zıt olan siyasi güçlerin cezb edilmesinin ana kaynağını oluşturmaktadır. Karabağ anlaşmazlığının meydana getirdiği sonuçlara dair siyasi faaliyetler ne kadar artarsa anlaşmazlık tarafları da kendi menfaatlerini temine daha çok çalışacaklardır.

Bu konu o kadar ileri düzeye ulaşmıştır ki, gerçekte Ermeniler ve Azerbaycan Türkleri arasındaki anlaşmazlık ve mücadele sahnesi bölgenin coğrafi ve siyasi yapısını şekillendirmek isteyen güçler arasında siyasi faaliyetlere dönüşmüştür. Güney Kafkasya'da meydana gelen jeosiyasi gelişmelerde büyük devletlerin özellikle ABD ile Rusya'nın menfaatlerinin çakışması problemin çözümünden ziyade ortamı daha gergin hale getirmiştir. Karabağ kartı adı altında yürütülen diplomasi burada ABD'nin siyasi katılımı ile farklılık kazanmıştır.

Kapat