Türk-Fransız Hukuk Dili ve Hukuk Metinleri Çevirisi Nesrin Deliktaşlı

Türk-Fransız Hukuk Dili ve Hukuk Metinleri Çevirisi
angage Juridique Turc - Français et Traduction de Textes Juridiques
Nesrin Deliktaşlı

42,50 TL
Temin süresi 15 gündür.
9786257795944
851729
Türk-Fransız Hukuk Dili ve Hukuk Metinleri Çevirisi
Türk-Fransız Hukuk Dili ve Hukuk Metinleri Çevirisi angage Juridique Turc - Français et Traduction de Textes Juridiques
Akademisyen Kitabevi
42.50

Bölüm 1
Türk-Fransız Hukuk Tarıhı, Hukuk Ve Yargı
Sıstemlerı
1. Hukuk Tarihi
1.1. Türk Hukuk Tarihi
1.2. Fransız Hukuk Tarihi
2. Hukuk Sistemleri
2.1. Türk Hukuk Sistemi
2.2. Fransız Hukuk Sistemi
3. Yargı Sistemleri
3.1. Türk Yargı Sistemi
3.1.1. Adli Yargı
3.1.2. İdari Yargı
3.1.3. Anayasa Yargısı: Anayasa Mahkemesi
3.1.4. Uyuşmazlık Yargısı: Uyuşmazlık Mahkemesi
3.1.5. Hesap Yargısı: Sayıştay
3.1.6. Seçim Yargısı: Yüksek Seçim Kurulu
3.2. Fransız Yargı Sistemi (Système Judiciaire Français)
3.2.1. Adli Yargı (Ordre Judiciaire)
3.2.2. İdari Yargı (Juridictions Administratives)
3.2.3. Uyuşmazlık Mahkemesi (Tribunal Des Conflits )
4. Tahkim (Arbitrage)
Bölüm 2
Türk-Fransız Hukuk Dılı
1. Türk Hukuk Dili
1.1. Genel Özellikler
1.2. Sözcüksel Özellikler
1.2.1. Sadece Hukuk Alanında Kullanılan, Tam Anlamıyla
Teknik Terimler
1.2.2. Hem Hukuk Dilinde Hem De Günlük Dilde Kullanılan Yarı
Teknik Terimler
1.2.3. Birleşik Sözcükler
1.2.4. Diğer Dillerden Ödünç Alınan Sözcükler
1.2.5. Çokanlamlı Sözcükler
1.2.6. Eşanlamlı Sözcükler
2. Fransız Hukuk Dili
2.1. Genel Özellikler
2.2. Sözcüksel Özellikler
2.2.1. Sadece Hukuk Alanında Kullanılan Teknik Terimler
2.2.2. Hukuk Dilinde Ve Günlük Dilde Kullanılan Yarı
Teknik Terimler
2.2.3. Günlük Dilde Kullanılan Ve Hukuk Dilinde İkincil Anlamı
Bulunan Sözcükler
2.2.4. Birleşik Sözcükler
2.2.5. Diğer Dillerden Ödünç Alınan Sözcükler
2.2.6. Çokanlamlılık Ve Eşanlamlılık
3. Türk-Fransız Hukuk Dilinin Biçemsel Özellikleri
4. Türk-Fransız Hukuk Dilinin Sözdizimsel Özellikleri
4.1. Fiilin Yeri
4.2. Tümcelerin Sırası
4.3. Uzun Tümcelerin Kullanılması
4.4. Edilgen Tümcelerin Kullanılması
4.5. Zaman Kullanımı
4.6. Belgisiz Adılların Ve Sıfatların Kullanılması
4.7. Kişisiz Tümcelerin Kullanılması
4.8. Anlamsal Özellikler
Bölüm 3
Hukuk Metınlerının Sınıflandırılması Ve
Özellıklerı
1. Hukuk Metinlerinin Sınıflandırılması
2. Hukuk Metinlerinin Özellikleri
2.1. Yasa Koyucunun Dili, Yasal Biçem
2.2. Themis Dili (Yargının Dili Veya Adli Biçem)
2.3.Yönetimin Dili Veya Düzenleyici Biçem
2.4. İş Dili
2.5. Özel Hukukun Dili
2.6. Hukuk Biliminin (Doktrin, Öğreti) Dili
Bölüm 4
Hukuk Metınlerı Çevırısı
1. Hukuk Metinleri Çevirisine Özgü Genel Yönelimler
2. Hukuk Metinleri Çevirisine Özgü Zorluklar
2.1. Sistem Farklılığından Kaynaklanan Zorluklar
2.2. Kalıplaşmış İfadelerin Çevirisinde Karşılaşılan Zorluklar
2.3. Alan Bilgisi Eksikliğine Bağlı Çeviri Zorlukları
2.4. Tümce Yapılarından Kaynaklanan Çeviri Zorlukları
2.5. Terimlerden Kaynaklanan Çeviri Zorlukları
2.6. Kısaltmalardan Kaynaklanan Çeviri Zorlukları
2.7. Alan Sözlüklerinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Zorluklar
3. Hukuk Metinleri Çevirmenlerinde Bulunması Gereken Özellikler
4. Çeviri Ve Eşdeğerlik
4. 1. Eşdeğerlik Türleri
4.1.1. Dilsel Eşdeğerlik
4.1.2. Dizisel Eşdeğerlik
4.1.3. Biçemsel Eşdeğerlik
4.1.4. Anlamsal Eşdeğerlik
4.1.5. Biçimsel Eşdeğerlik
4.1.6. Göndergesel Eşdeğerlik
4.1.7. Edimsel Eşdeğerlik
4.1.8. Devingen Eşdeğerlik
4.1.9. İşlevsel Eşdeğerlik
5. Hukuk Metinleri Nasıl Çevrilmeli?
5.1. Çeviri Öncesi Yapılması Gerekenler
5.2. Hukuk Çevirisinin Aşamaları
5.3. Hukuk Çevirisi Stratejileri
6. Uygulama Bölümü
6.1. Çeviri Yöntemleri Ve Uygulama
6.1.1. Ödünçleme
6.1.2. Öykünme
6.1.3. Bire Bir Çeviri, Bağımlı Çeviri
6.1.4. Yer Değiştirme, Aktarma, Dönüşüm
6.1.5. Değiştirme, Dönüştürme, Başkalaştırma
6.1.6. Eşdeğerlik
6.1.7. Uyarlama
Bölüm 5
Çevırı Örneklerı
1. Yasa Metinleri Çevirisi
2. Sözleşme, Anlaşma Metinleri Çevirisi
3. Mahkeme Kararları Çevirisi
4. Kararname Metinleri Çevirisi
5. İdari Makam Kararları Çevirisi
6. Vekâletname Çevirisi
7. İş Sözleşmeleri Çevirisi

 • Açıklama
  • Bölüm 1
   Türk-Fransız Hukuk Tarıhı, Hukuk Ve Yargı
   Sıstemlerı
   1. Hukuk Tarihi
   1.1. Türk Hukuk Tarihi
   1.2. Fransız Hukuk Tarihi
   2. Hukuk Sistemleri
   2.1. Türk Hukuk Sistemi
   2.2. Fransız Hukuk Sistemi
   3. Yargı Sistemleri
   3.1. Türk Yargı Sistemi
   3.1.1. Adli Yargı
   3.1.2. İdari Yargı
   3.1.3. Anayasa Yargısı: Anayasa Mahkemesi
   3.1.4. Uyuşmazlık Yargısı: Uyuşmazlık Mahkemesi
   3.1.5. Hesap Yargısı: Sayıştay
   3.1.6. Seçim Yargısı: Yüksek Seçim Kurulu
   3.2. Fransız Yargı Sistemi (Système Judiciaire Français)
   3.2.1. Adli Yargı (Ordre Judiciaire)
   3.2.2. İdari Yargı (Juridictions Administratives)
   3.2.3. Uyuşmazlık Mahkemesi (Tribunal Des Conflits )
   4. Tahkim (Arbitrage)
   Bölüm 2
   Türk-Fransız Hukuk Dılı
   1. Türk Hukuk Dili
   1.1. Genel Özellikler
   1.2. Sözcüksel Özellikler
   1.2.1. Sadece Hukuk Alanında Kullanılan, Tam Anlamıyla
   Teknik Terimler
   1.2.2. Hem Hukuk Dilinde Hem De Günlük Dilde Kullanılan Yarı
   Teknik Terimler
   1.2.3. Birleşik Sözcükler
   1.2.4. Diğer Dillerden Ödünç Alınan Sözcükler
   1.2.5. Çokanlamlı Sözcükler
   1.2.6. Eşanlamlı Sözcükler
   2. Fransız Hukuk Dili
   2.1. Genel Özellikler
   2.2. Sözcüksel Özellikler
   2.2.1. Sadece Hukuk Alanında Kullanılan Teknik Terimler
   2.2.2. Hukuk Dilinde Ve Günlük Dilde Kullanılan Yarı
   Teknik Terimler
   2.2.3. Günlük Dilde Kullanılan Ve Hukuk Dilinde İkincil Anlamı
   Bulunan Sözcükler
   2.2.4. Birleşik Sözcükler
   2.2.5. Diğer Dillerden Ödünç Alınan Sözcükler
   2.2.6. Çokanlamlılık Ve Eşanlamlılık
   3. Türk-Fransız Hukuk Dilinin Biçemsel Özellikleri
   4. Türk-Fransız Hukuk Dilinin Sözdizimsel Özellikleri
   4.1. Fiilin Yeri
   4.2. Tümcelerin Sırası
   4.3. Uzun Tümcelerin Kullanılması
   4.4. Edilgen Tümcelerin Kullanılması
   4.5. Zaman Kullanımı
   4.6. Belgisiz Adılların Ve Sıfatların Kullanılması
   4.7. Kişisiz Tümcelerin Kullanılması
   4.8. Anlamsal Özellikler
   Bölüm 3
   Hukuk Metınlerının Sınıflandırılması Ve
   Özellıklerı
   1. Hukuk Metinlerinin Sınıflandırılması
   2. Hukuk Metinlerinin Özellikleri
   2.1. Yasa Koyucunun Dili, Yasal Biçem
   2.2. Themis Dili (Yargının Dili Veya Adli Biçem)
   2.3.Yönetimin Dili Veya Düzenleyici Biçem
   2.4. İş Dili
   2.5. Özel Hukukun Dili
   2.6. Hukuk Biliminin (Doktrin, Öğreti) Dili
   Bölüm 4
   Hukuk Metınlerı Çevırısı
   1. Hukuk Metinleri Çevirisine Özgü Genel Yönelimler
   2. Hukuk Metinleri Çevirisine Özgü Zorluklar
   2.1. Sistem Farklılığından Kaynaklanan Zorluklar
   2.2. Kalıplaşmış İfadelerin Çevirisinde Karşılaşılan Zorluklar
   2.3. Alan Bilgisi Eksikliğine Bağlı Çeviri Zorlukları
   2.4. Tümce Yapılarından Kaynaklanan Çeviri Zorlukları
   2.5. Terimlerden Kaynaklanan Çeviri Zorlukları
   2.6. Kısaltmalardan Kaynaklanan Çeviri Zorlukları
   2.7. Alan Sözlüklerinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Zorluklar
   3. Hukuk Metinleri Çevirmenlerinde Bulunması Gereken Özellikler
   4. Çeviri Ve Eşdeğerlik
   4. 1. Eşdeğerlik Türleri
   4.1.1. Dilsel Eşdeğerlik
   4.1.2. Dizisel Eşdeğerlik
   4.1.3. Biçemsel Eşdeğerlik
   4.1.4. Anlamsal Eşdeğerlik
   4.1.5. Biçimsel Eşdeğerlik
   4.1.6. Göndergesel Eşdeğerlik
   4.1.7. Edimsel Eşdeğerlik
   4.1.8. Devingen Eşdeğerlik
   4.1.9. İşlevsel Eşdeğerlik
   5. Hukuk Metinleri Nasıl Çevrilmeli?
   5.1. Çeviri Öncesi Yapılması Gerekenler
   5.2. Hukuk Çevirisinin Aşamaları
   5.3. Hukuk Çevirisi Stratejileri
   6. Uygulama Bölümü
   6.1. Çeviri Yöntemleri Ve Uygulama
   6.1.1. Ödünçleme
   6.1.2. Öykünme
   6.1.3. Bire Bir Çeviri, Bağımlı Çeviri
   6.1.4. Yer Değiştirme, Aktarma, Dönüşüm
   6.1.5. Değiştirme, Dönüştürme, Başkalaştırma
   6.1.6. Eşdeğerlik
   6.1.7. Uyarlama
   Bölüm 5
   Çevırı Örneklerı
   1. Yasa Metinleri Çevirisi
   2. Sözleşme, Anlaşma Metinleri Çevirisi
   3. Mahkeme Kararları Çevirisi
   4. Kararname Metinleri Çevirisi
   5. İdari Makam Kararları Çevirisi
   6. Vekâletname Çevirisi
   7. İş Sözleşmeleri Çevirisi

   Stok Kodu
   :
   9786257795944
   Boyut
   :
   16.00x24.00
   Sayfa Sayısı
   :
   205
   Basım Tarihi
   :
   2020-11
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   42,50   
   42,50   
   2
   21,25   
   42,50   
   3
   14,17   
   42,50   
   4
   11,55   
   46,18   
   5
   9,38   
   46,92   
   6
   7,96   
   47,76   
   7
   6,95   
   48,67   
   8
   6,21   
   49,71   
   9
   5,60   
   50,36   
   10
   5,17   
   51,66   
   11
   4,75   
   52,27   
   12
   4,41   
   52,91   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   42,50   
   42,50   
   2
   21,25   
   42,50   
   3
   14,17   
   42,50   
   4
   11,55   
   46,18   
   5
   9,38   
   46,92   
   6
   7,96   
   47,76   
   7
   6,95   
   48,67   
   8
   6,21   
   49,71   
   9
   5,60   
   50,36   
   10
   5,17   
   51,66   
   11
   4,75   
   52,27   
   12
   4,41   
   52,91   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   42,50   
   42,50   
   2
   21,25   
   42,50   
   3
   14,17   
   42,50   
   4
   11,55   
   46,18   
   5
   9,38   
   46,92   
   6
   7,96   
   47,76   
   7
   6,95   
   48,67   
   8
   6,21   
   49,71   
   9
   5,60   
   50,36   
   10
   5,17   
   51,66   
   11
   4,75   
   52,27   
   12
   4,41   
   52,91   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   42,50   
   42,50   
   2
   21,25   
   42,50   
   3
   14,17   
   42,50   
   4
   11,55   
   46,18   
   5
   9,38   
   46,92   
   6
   7,96   
   47,76   
   7
   6,95   
   48,67   
   8
   6,21   
   49,71   
   9
   5,60   
   50,36   
   10
   5,17   
   51,66   
   11
   4,75   
   52,27   
   12
   4,41   
   52,91   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   42,50   
   42,50   
   2
   21,25   
   42,50   
   3
   14,17   
   42,50   
   4
   11,55   
   46,18   
   5
   9,38   
   46,92   
   6
   7,96   
   47,76   
   7
   6,95   
   48,67   
   8
   6,21   
   49,71   
   9
   5,60   
   50,36   
   10
   5,17   
   51,66   
   11
   4,75   
   52,27   
   12
   4,41   
   52,91   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   42,50   
   42,50   
   2
   21,25   
   42,50   
   3
   14,17   
   42,50   
   4
   11,55   
   46,18   
   5
   9,38   
   46,92   
   6
   7,96   
   47,76   
   7
   6,95   
   48,67   
   8
   6,21   
   49,71   
   9
   5,60   
   50,36   
   10
   5,17   
   51,66   
   11
   4,75   
   52,27   
   12
   4,41   
   52,91   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   42,50   
   42,50   
   2
   21,25   
   42,50   
   3
   14,17   
   42,50   
   4
   11,55   
   46,18   
   5
   9,38   
   46,92   
   6
   7,96   
   47,76   
   7
   6,95   
   48,67   
   8
   6,21   
   49,71   
   9
   5,60   
   50,36   
   10
   5,17   
   51,66   
   11
   4,75   
   52,27   
   12
   4,41   
   52,91   
 • Yayınevinin diğer kitapları
Kapat