9789756527580
454844
Kırım Tatar Masalları
Kırım Tatar Masalları
Kömen Yayınları
42.00
Türk milleti, çağlar boyunca tanınan en eski ve en soylu milletlerden biridir. Bugün Türkler, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar geniş bir coğrafyada yaşamaktadırlar. Türk dünyası olarak tanımladığımız ve Türklerin tarih boynuca yaşadığı bu coğrafyada Türkler çok önemli eserler ortaya koymuşlardır. Bu eserler hem yazılı, hem de sözlü olarak nesilden nesile aktarılmıştır.

1991 yılında Rusya Federasyonu içerisinde yer alan Türk boylarından bazıları bağımsız birer devlet olmuş, devlet olamayanlar da özek cumhuriyet statüsü kazanmışlardır. Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan bağımsız devlet olmuşlardır. Bu bağımsız devletler dışında çoğunlukla Rusya Federasyonu ile Çin sınırları içinde özerk bölge veya özerk cumhuriyet olarak siyasi bir statüde varlığını sürdüren Altay, Yakut, Çuvaş, Uygur, Truva, Başkurt, Kazan Tatarları ve Kırım Tatarları da vardır.

Yaptığımız araştırma sonucunda Kırım Tatar masalları ile ilgili ciddi bir çalışmanın olmadığını gördük. Doğrudan masallar ile ilgili olmayıp masal metinlerinden hareketle Kırım Tatar Türkçesinin dil özellikleri hakkında iki yüksek lisans tezi hazırlanmıştır. Bu iki çalışmanın dışında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Başlangıçtan Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi adlı eserin 13. Cildi Kırım Tatar Edebiyatına ayrılmış ve burada masallarla ilgili genel bilgi verildikten sonra masal metinleri sıralanmıştır.

Biz de bu çalışmayla Kırım Tatar masallarından seçtiğimiz elli metni Türkiye Türkçesine aktararak Kırım Tatar folklorunun bir cephesi olan masalları Türk okuyucularına ulaştırmaya çalıştık.
(Önsöz'den)
Kapat