Ombudsman Necip Yüce

Ombudsman
Dünya Örnekleri ve Türkiye'de Kamu Denetçiliği Uygulaması
Necip Yüce

27,50 TL
Temin süresi 15 gündür.
Ombudsman
Ombudsman Dünya Örnekleri ve Türkiye'de Kamu Denetçiliği Uygulaması
Gazi Kitabevi
27.50

1. Giriş
2. İdare, İdareye Yönelik Denetim Mekanizmaları ve Ombudsmanlık
2.1 Yönetim
2.2 Kamu Yönetiminde Denetim
2.3 Ombudsmanlık Kurumu
3. Ombudsmanlık Sisteminin Dünyadaki Örnekleri
3.1 İsveç Ombudsmanı
3.2 Almanya Parlamento Savunma Ombudsmanı
3.3 İngiltere Parlamento Komiseri
3.4 ABD Ombudsmanı
3.5 Fransa Hakların Savunucusu
3.6 Avrupa Ombudsmanı
4. Türkiye'de Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumu
4.1 Türkiye'de Kamu Denetçiliği Kurumunun Kurulması Süreci
4.2 Kuruluş Kanunu ve Kurumun Yapısı
4.3 Türk Kamu Yönetim Sistemine Sağlayabileceği Faydalar
4.4 Türkiye'de Kamu Denetçiliği Kurumuna Yönelik Eleştiriler
4.5 Türkiye'de Kamu Denetçiliği Kurumunun İşlevselliği
5. Sonuç ve Değerlendirme

Kapat