Zana ü Rewşenbir Evdırehim Rehmi Hekkari %20 indirimli Necat Zivingi

Zana ü Rewşenbir Evdırehim Rehmi Hekkari
Jiyan, Berhem u Helbesten Wi
Necat Zivingi

25,00 TL
Tükendi
9786059082204
688612
Zana ü Rewşenbir Evdırehim Rehmi Hekkari
Zana ü Rewşenbir Evdırehim Rehmi Hekkari Jiyan, Berhem u Helbesten Wi
Avesta Yayınları
25.00

Di sala 1982 yan de, li Gunde Zivinga Hebizbiniyan ji dayik bü. Pişti 6-7 salen xwe li gund derbas kir, malbata wi ji mecbüri koçi bajare Elihe (Batman) kir ü heta zaningehe li Elihe ma. Di sala 2002yan de çüye “Zaningeha Kocaeli” u li wir “Fakulteya Huquqe” xwend. Disala 2007an de çuye bajare Amede u dest bi parezeriye kir. Heta sala 2009 an li ser medreseyen Kurdistane lekolin kirin. Ev lekolin di rojname ü radyoyan de peşkeş kirin. Di sala 2009 an de çü bajare Stembole û demeke li wir parezeri kir. Di weşanen cuda de bi nave xwe ü bi nasnaven cuda, gotaren kurdi ü tirki nivisin. Demeke weşankariya hinek kovaran kir. Li Zaningeha Merdin

Artükluye ü Muş Alparslane di beşa ziman ü çanda kurdi de master)kir. Li Zaningeha Anadoluye beşa Civaknasiye xwend. Heta niha 4 berhemen wi yen kurdi hatine çapkirin. B erhemen Wi

- Zembilfiroş, 2012

- Diwana Mela ‘Eli ‘Ilmi, 2012

- Helbesten Azadiye, 2014

Kapat