Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar ve Yeni Gelişmeler
Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar ve Yeni Gelişmeler
Umuttepe Yayınları
46.00

Uluslararası ilişkilerde gündeme gelen güncel olayları ve sonuçlarını anlamak ve gelecekteki olası gelişmeleri ve yaratabileceği sonuçları öngörebilmek ve şu an küresel politiği etkileyen olayları daha iyi analiz etmek, bu çalışmanın ana etkeni olmaktadır. Bu amaçla, uluslararası sistemi etkileyen temel çatışma noktaları, bu çatışmaların analizleri, çatışmaların çözümlenmesinde uluslararası örgütlerin rolleri ve bölgesel güç odaklarına vurgu yapılacaktır.

Kapat