Türkiye'de Yapısal Dönüşüm: Mali ve Sosyal Değerlendirmeler Mutlu Yoru

Türkiye'de Yapısal Dönüşüm: Mali ve Sosyal Değerlendirmeler
Mutlu Yoruldu

29,00 TL
Temin süresi 15 gündür.
9786257911085
824841
Türkiye'de Yapısal Dönüşüm: Mali ve Sosyal Değerlendirmeler
Türkiye'de Yapısal Dönüşüm: Mali ve Sosyal Değerlendirmeler
Gazi Kitabevi
29.00

İçindekiler

1. Türkiye'de Kültürel Belediyecilik

2. Türkiye'de Kayıtdışı İstihdam Ve Vergi Kaybı

3. Vergilendirmede Adalet İlkesi Bakımından Vergi Harcamalarının

Değerlendirilmesi

4. Türkiye'de Konut Sektörünün Yapısı Ve Gelişimi (2008-2018)

5. İhracatta Söz Sahibi Ülkelerin Üretim Teknolojilerinin Karşılaştırmalı Üstünlükler

Açısından İncelenmesi

6. Kapitalizmin Krizlerinin İslami Düşüncede Çözümlenmesi

7. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Kamu Mali Yönetimi Üzerinde Etkileri

8. Yatırımcılara Yönelik Harcama Vergisi Muafiyet Ve İstisna Uygulamalarının

Ödeme Gücü Ve Sosyal Adalet Açısından Değerlendirilmesi

9. Girişimcilere Sağlanan Muafiyet Ve İstisnalar Sosyal Adaleti Nasıl Etkiler?

Kurumlar Ve Gelir Vergisi Açısından Bir Değerlendirme

10. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Ve Türkiye' De Kamu

Reform Sürecine Etkileri

11. Gelir Vergisi Tarife Değişikliğinin Mali Ve Sosyal Sonuçlarının İncelenmesi

12. Kültürün Örgütlerdeki Yeri Ve Türk Kültürüne İlişkin Bir Değerlendirme

Kapat