Pir-i Halveti - Seyyid Yahya-yı Şirvani Kitabı (Ciltli) Mustafa Tatcı

Pir-i Halveti - Seyyid Yahya-yı Şirvani Kitabı (Ciltli)
Manzum Eserler
Mustafa Tatcı, Ümit Akdemir

140,00 TL
Temin süresi 15 iş günüdür.
9786057670748
904882
Pir-i Halveti - Seyyid Yahya-yı Şirvani Kitabı (Ciltli)
Pir-i Halveti - Seyyid Yahya-yı Şirvani Kitabı (Ciltli) Manzum Eserler
H Yayınları
140.00

“O, nakîblerin nakîbi, necîblerin necîbi, şeyhlerin şeyhi hem seyyidlerin seçkinlerindendir.”
Halîfelerinden Hazret-i Pîr, Dede Ömer Rûşenî (kaddesallâhu sırrahü'l âlî) efendimiz işte böyle târif buyuruyor Seyyid Sultânımızı.

Yedi iklîm dört kıtada, her mânâda cânlara okunan Vird-i Settâr'ı var iken, Anadili olan Türkçe'nin yanı sıra Arapça ve Farsça eserlerini okuyan hakîkat taliplerini mâye-i tevhîd ile asıllarına mayalayıp dururken, daha hâl-i hayâtında, üç yüzden efzûn halîfesini vâsıl-ı ilallâh, on bini aşkın dervişini aşk ocağında cân eylemişken, şimdi dahi, Şâh-ı Merdân'dan aldığı nefesi, asırlar dolaşıp gönülleri tevhîd ufkuna seferber ederken, O'nu hakkıyla tanımak, tanıtmak vâdisinde söz söylemek ne mümkün...

Seyyid Sultânımız, tertip buyurdukları, “virdü's-settâr” diye bilinen evrâd-ı subhiyyesinden mâadâ yirmiye yakın eseriyle günümüz mânâ yolcularını irşâd etmeye devam etmektedir. Kitaplarında, umumî olarak ehlullâh yolunun, hususî olarak Halvetiye'nin âdâb, erkân ve seyr ü sülûk tarzını fevkalâde üstün bir üslûp ve terkiple ortaya koymaktadır.

Umarım ve dilerim ki elinizdeki bu eserle, derinliğini idrâkte zorlandığımız mevzûları pek sâde bir dille bizlere ikrâm eden Yahyâ-yı Şirvanî Efendimiz'in bu toprakların kalbine bıraktığı tevhîd tohumları, tâliplerin gönlünde yeşerip cezbe-i Rahmân'ı âlemlere yaysın.

Seyyid Hazretleri'nin Farsça manzûm eserlerinin tercümesi olan bu kitap okundukça, nûrdan bir silsileyle mânâyı kendisinden devr aldığı, Hazret-i Server-i Kâinât ve Mefhâr-i Mevcûdât aleyhi efdalü's-salavât ve ekmelü't-tahiyyât Muhammedü'l-Mustafâ Aleyhisselâm Efendimiz'in ezelden âşinâ olduğumuz rûh-ı fütûh-ı kuds-i pür-enveri ile rûhlarımızın yeniden âşinâ olmaklığına vesîle olur niyâzındayız.

Ömer Tuğrul İnançer

istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat