Mustafa Necati Sepetçioğlu Kitapları Set 1 (24 kitap) Mustafa Necati S

Mustafa Necati Sepetçioğlu Kitapları Set 1 (24 kitap)
Mustafa Necati Sepetçioğlu

5.040,00 TL
Tükendi
2890000004621
580730
Mustafa Necati Sepetçioğlu Kitapları Set 1 (24 kitap)
Mustafa Necati Sepetçioğlu Kitapları Set 1 (24 kitap)
5040.00

1- KİLİT:
Türü: Tarihi Roman ISBN: 978-975-371-000-8/ 37. Baskı (2012)
Selçuklu üçlemesinin ilk kitabıdır. Selçuk Türklerinde Kınık Boyu'nun, Orta Asya'dan gelen oymakları toplayarak birliği sağladıktan sonra yarı açılmış kilit olan Anadolu'ya akarak burayı vatan yapmaları; Bizans'ın bu akışı durdurmak için Peçenekleri kullanma çalışması, Alpaslan ve onu yetiştiren çevre anlatılmaktadır.

2- ANAHTAR:
Türü: Tarihi Roman/ ISBN: 978-975-371-001-5/ 34. Baskı (2012)/
Selçuklu üçlemesinin ikinci kitabıdır. Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'yu vatan yapmak için uğraşan beylerin birlik ve beraberlik içinde hareket etmelerinin önemi, iktidar hırsından dolayı başlayan kardeş kavgalarının Türk birliğine-dirliğine verdiği zararlar üzerinde durularak Melikşah ve adamlarının Bizans içlerindeki aktif faaliyetleri anlatılıyor.

3 - KAPI:
Türü: Tarihi Roman/ ISBN: 978-975-371-002-2/ 32. Baskı (2013)/
Selçuklu üçlemesinin üçüncü kitabıdır. Selçuklu Türklerinin Anadolu'daki varlıklarını giderek güçlendirmeleri Bizans'ı rahatsız eder ve Türk birliğini bozmak, Türkleri Anadolu'dan silmek için faaliyetlerine hız verir. Bunu başarmak için bir yandan Haçlı Seferlerine, diğer yandan Hasan Sabbah fedailerine destek verir. Selçuklu beylerinin de zaman zaman iktidar hırsına kapılmaları birlik için en büyük tehlikedir.

4- KONAK:
Türü: Tarihi Roman /ISBN: 978-975-371-003-9/ 36. Baskı (2013)/
İlk Osmanlı üçlemesinin birinci kitabıdır. Tarihin en büyük ve ihtişamlı devletlerinden birinin kuruluş macerası, bu kuruluşun harcına ruh üfleyen alperenler ve bu devletin kurucusu Osman Gazi'nin bir menkıbeden daha güzel, daha manalı ve gerçeklere dayalı destanî hayatı anlatılmaktadır.

5 - ÇATI:
Türü: Tarihi Roman/ ISBN: 978-975-371-004-6/ 33. Baskı (2013)/
İlk Osmanlı üçlemesinin ikinci kitabıdır. Kayı Boyu'nun, göçebe bir hayattan ve aşiret düzeninden yerleşik bir hayata geçerken karşılaşılan kültürel, sosyal ve ekonomik bazı zorluklar, Anadolu'nun batısındaki tekfurlarla olan mücadeleler ve ilişkiler üzerinde durulmaktadır. Artık çatı çatılmış ve geleceğe köprüler kurulmuştur..

6 - ÜÇLER YEDİLER KIRKLAR:
Türü: Tarihi Roman/ ISBN: 978-975-371-004-6/ 22. Baskı (2012)/
İlk Osmanlı üçlemesinin üçüncü kitabıdır. Osmanlıların Rumeli'ye geçişleri, bu geçişin altyapısını hazırlayan dervişlerin faaliyetleri, Orhan Bey zamanındaki siyasi ve sosyal çalkantılar, denize açılma isteği ve bunun felsefesi anlatılmaktadır.

7- BU ATLI GEÇİDE GİDER:
Türü: Tarihi Roman/ ISBN: 978-975-371-006-0/ 23. Baskı (2012)/
Şeyh Bedreddin-Timur-Bayezid üçlemesinin ilk kitabıdır. Osmanlı Devleti'nin birliğini kökünden sarsan Fetret Dönemini hazırlayan sebepler, ikbal, ihtiras, kıskançlık, toprak hırsı gibi duygu ve düşüncelerin devlette açtığı yaralar üzerinde durulmaktadır. Savaş meydanlarındaki gazilerle, tekkelerde ve zaviyelerdeki erenler bu yaraları sarmak için aynı idealler etrafında birleşmişlerdir.

8- GEÇİTTEKİ ÜLKE:
Türü: Tarihi Roman/ ISBN: 978-975-371-007-7/ 19. Baskı (2012)/
Şeyh Bedreddin-Timur-Bayezid üçlemesinin ikinci kitabıdır. Osmanlı Devleti'nin bütünlüğünü tehdit eden iç ve dış unsurların çabaları, Niğbolu Zaferinin önemi, Timur'un Anadolu'ya hareketini kışkırtanlar ve bunu engellemeye çalışanlar konu ediniliyor.

9- DARAĞACI:
Türü: Tarihi Roman/ ISBN: 978-975-371-008-4/ 17. Baskı (2012)/
Şeyh Bedreddin-Timur-Bayezid üçlemesinin üçüncü kitabıdır. Ankara Savaşı'nın önemi ve Sultan Bayezid'in hazin sonunu takiben Osmanlı birliğinin parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalması vurgulanıyor. Ayrıca Sultan Bayezid'den sonra şehzadeler arasındaki hilenin, ihtirasın, ikbal hırsının, benliklerini aşamamanın zararları ve Şeyh Bedreddin'in, kendisinin belirlediği sonu anlatılıyor.

10- EBEMKUŞAĞI:
Türü: Tarihi Roman/ ISBN: 978-975-371-009-1/ 13. Baskı (2011)/
Fetih üçlemesinin birinci kitabıdır. Anadolu'nun mânevî mimarlarında Hacı Bayram Velî, Akşemseddin, Horoz Dede'nin Osmanlı birliğinin yeniden güç bulması ve düşmana karşı birlik içinde hareket edebilmek için verdikleri çabalar, alp ve eren tipinin sentezi, Türk'ün Türk'ü öldürmesinden, kardeşin kardeşi düşman görmesinden duyulan rahatsızlık, iç kavgaların dış kavgalardan tehlikeli olduğu anlatılıyor.

11- SABIR:
Türü: Tarihi Roman/ ISBN: 978-975-371-010-7/ 13. Baskı (2011)/
Fetih üçlemesinin ikinci kitabıdır. Adalet, metanet, doğruluk ve sabrın her engeli aşacağı, Osmanlı Devleti'nin bu değerler üstünde daha da kuvvetli olacağı, devletin bekasında ve sağlam temeller üzerinde yükselmesinde mânevî dünyaları büyük insanların rolü anlatılıyor.

12 - GÜNDÖNÜMÜ:
Türü: Tarihi Roman/ ISBN: 978-975-371-011-4/ 15. Baskı (2012)/
Fetih üçlemesinin üçüncü kitabıdır. İstanbul'un fethini hazırlayan sebepler, Fatih Sultan Mehmed'in azmi, dirayeti ve tarihi misyonu, fethin mana ve önemi.... çağ açıp çağ kapayan Fetih anlatılıyor...

13-14-15 … Ve Çanakkale Geldiler, Gördüler, Döndüler 3 kitap
... Bence önemli olan Çanakkaleye gelenlerin gelmesi değildir. Onlar, nasıl olsa geleceklerdi. 1071 Ağustosundan beri gelmeği her fırsatta denediler. Çanakkale'ye, 1914 ile birlikte geldiler. Önemli olan onları Çanakkale'de durduran ruh idi. İşte bu, o ruhun destanıdır. Olayları ve tarih sıralamasını romana uygun değişmelerle, bazen ayrı zamanları aynı zaman diliminde; bazan aynı zaman dilimindekileri ayrı ayrı zamanlara aktararak yazdı isem, sebebi budur...
... Ve Çanakkele Üçlemesi, Dünki Türkiye Dizisinde yayınlanmış olan Selçuklu ve Osmanlı Üçlemelerinin bağlantısı olarak da Bugünki Tüirkiye Dizisi romanlarına köprülük edebilir diye düşünüyorum. Biliyorum ki bir kısım tarih yazarlarıyla pek sevgili eleştirmenler (!) birçok şey söyleyip hiçbir şey anlatmadan, ... Ve Çanakkale hakkında da yazacaklardır. Varsın yazsınlar. Çünki ben biliyorum ki, ... Ve Çanakkale'den önce bizim dillimizde yazılmış böyle bir roman yoktu.... şimdi var, Bu bile benim için bir şereftir, önceliği olan ders kitaplarından da değil. Bir milletin namusu olduğu için, Plevneden sonra ana topraklarımızdaki en büyük direniştir; karşı geliştir, gücü bu savaşlardan kaynaklanmaktadır. Bu yüzden, bilinen tarih sıralaması yerine, taşıdığı destan havasının bozulmamasını gayret ettim. Çanakkale Savaşlarımızın başladığı günü, nerelerden nasıl bir sırayla uzayıp hangi tarihte sona erdiğini herkes, ortaokul öğrencileri bile, çok iyi bilirler...

16- Cevahir ile Sadık Çavuş'un Buğday Kamyonu / Bugünki Türkiye Dizisi
Türü: Roman ISBN: 978-975-371-012-1 14. Baskı (2008)
İkinci Dünya Savaşı Türkiye'sinde tek parti döneminde gelenek ve göreneklerine bağlı, kanaatkâr, samimi millet evlâtlarıyla devrin iktidarına sırtını dayamış, kesesine ve midesine düşkün, menfaatçi, inancı zayıf eşraf takımının ve aydın sınıfın mücadelesi, yöneticilerin halktan kopukluğu anlatılıyor.

17- Karanlıkta Mum Işığı / Bugünki Türkiye Dizisi
Türü: Roman ISBN: 978-975-371-013-8 8. Baskı (2004)
Osmanlı Devleti'nden bu yana çok önemli sosyal müesseselerden biri olan vakıfların yüklendikleri fonksiyonlar üzerinde durulurken, 1946 Türkiyesi'nin sosyal-ekonomik ve kültür yapısından kesitler sunuluyor. Ayrıca, adalet mekanizmasının işlemediği bir devlette görülen rahatsızlıklar, devleti idare edenlerle idare edilenlerin duyuş, düşünüş, kültür ve inanç ayrılıklarından dolayı açılan sosyal yaralar üzerinde duruluyor.

18- Güneşin Dört Köşesi / Bugünki Türkiye Dizisi
Türü: Roman ISBN: 978-975-371-014-5 8. Baskı (2006)
Demokrat Parti iktidarının son günlerindeki siyasi hadiseler, devleti yıkmak isteyen azınlıkların faaliyetleri, bazı siyasilerin her gün biraz daha kazanabilmek için çeşitli entrikaların peşinde olmaları, kendi halindeki bir Anadolu kentinde yönetici, eşraf ve halkın birbiri ile ilişkileri anlatılıyor.

19- Kutsal Maphus Ebu Hanife
Türü: Roman/ISBN: 978-975-371-043-5/ 10. Baskı (2010)/
Ebu Hanife'nin Hak yolundan yalnız da olsa dönmediği, işkence görse bile inandıklarını söylediği, ikbal ve mevkı hırsıyla hareket etmediği, hırstan, kinden uzak durduğu anlatılıyor.

20- Sonsuza Uyanan Taşlar
Türü: Araştırma/ ISBN: 978-975-371-015-2/ 13. Baskı (2005)/
Türk edebiyatının ilk yazıtları olan, Türk adının, yeryüzünde ilk defa, Türkçe yazıldığı, milletimizin milli kimlik belgeleri Orhun Abideleri'nin bulunuşları, Türk Edebiyatı, tarihi, coğrafyasındaki önemi üzerinde duruluyor.

21- Karşılaştırmalı Türk Destanları
Türü: İnceleme/ ISBN: 978-975-371-042-8/ 10. Baskı (2012)/
Genel olarak destanların ortak özellikleri milli destanlar, Türk destanları, İslâmiyet'ten önceki Türk destanları, İslâmiyet'ten sonraki Türk destanları, mahallî destanlar örnekleriyle ve karşılaştırmalı olarak incelenmektedir.

22- Türk İslam Efsaneleri Bir Büyülü Dünya ki-:
Türü: Efsaneler/ ISBN: 978-975-371-038-1/ 9. Baskı (2014)/
İman, sevgi, insanlık, doğruluk, adalet gibi konuların yer aldığı, Türk-İslâm Efsaneleri okuyucuya sunulmaktadır.

23- Can Ocağında Pişen Aş
Türü: Roman/ ISBN: 978-975-371-016-9/ 15. Baskı (2012)/
Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun roman kahramanlarının kültürel kodları ve milli kültürümüzün mânevî temellerinin inşacısı Hoca Ahmed Yesevî ve yolu konu edinilmiştir.

24- Dedem Korkut'un Kitabı:
Türü: Destan/ ISBN: 978-975-371-044-2/ 11. Baskı (2010)/
Halkımızın ölümsüzleştirdiği; efsanelerde yaşattığı bir şahıs olan, gerçekte belli bir tarihte bir şahsiyet olarak yaşamış olan Dede Korkut'un oniki hikâyesi dili sadeleştirilerek verilmiştir.
(Tanıtım Bülteninden)

 • Açıklama

  • 1- KİLİT:
   Türü: Tarihi Roman ISBN: 978-975-371-000-8/ 37. Baskı (2012)
   Selçuklu üçlemesinin ilk kitabıdır. Selçuk Türklerinde Kınık Boyu'nun, Orta Asya'dan gelen oymakları toplayarak birliği sağladıktan sonra yarı açılmış kilit olan Anadolu'ya akarak burayı vatan yapmaları; Bizans'ın bu akışı durdurmak için Peçenekleri kullanma çalışması, Alpaslan ve onu yetiştiren çevre anlatılmaktadır.

   2- ANAHTAR:
   Türü: Tarihi Roman/ ISBN: 978-975-371-001-5/ 34. Baskı (2012)/
   Selçuklu üçlemesinin ikinci kitabıdır. Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'yu vatan yapmak için uğraşan beylerin birlik ve beraberlik içinde hareket etmelerinin önemi, iktidar hırsından dolayı başlayan kardeş kavgalarının Türk birliğine-dirliğine verdiği zararlar üzerinde durularak Melikşah ve adamlarının Bizans içlerindeki aktif faaliyetleri anlatılıyor.

   3 - KAPI:
   Türü: Tarihi Roman/ ISBN: 978-975-371-002-2/ 32. Baskı (2013)/
   Selçuklu üçlemesinin üçüncü kitabıdır. Selçuklu Türklerinin Anadolu'daki varlıklarını giderek güçlendirmeleri Bizans'ı rahatsız eder ve Türk birliğini bozmak, Türkleri Anadolu'dan silmek için faaliyetlerine hız verir. Bunu başarmak için bir yandan Haçlı Seferlerine, diğer yandan Hasan Sabbah fedailerine destek verir. Selçuklu beylerinin de zaman zaman iktidar hırsına kapılmaları birlik için en büyük tehlikedir.

   4- KONAK:
   Türü: Tarihi Roman /ISBN: 978-975-371-003-9/ 36. Baskı (2013)/
   İlk Osmanlı üçlemesinin birinci kitabıdır. Tarihin en büyük ve ihtişamlı devletlerinden birinin kuruluş macerası, bu kuruluşun harcına ruh üfleyen alperenler ve bu devletin kurucusu Osman Gazi'nin bir menkıbeden daha güzel, daha manalı ve gerçeklere dayalı destanî hayatı anlatılmaktadır.

   5 - ÇATI:
   Türü: Tarihi Roman/ ISBN: 978-975-371-004-6/ 33. Baskı (2013)/
   İlk Osmanlı üçlemesinin ikinci kitabıdır. Kayı Boyu'nun, göçebe bir hayattan ve aşiret düzeninden yerleşik bir hayata geçerken karşılaşılan kültürel, sosyal ve ekonomik bazı zorluklar, Anadolu'nun batısındaki tekfurlarla olan mücadeleler ve ilişkiler üzerinde durulmaktadır. Artık çatı çatılmış ve geleceğe köprüler kurulmuştur..

   6 - ÜÇLER YEDİLER KIRKLAR:
   Türü: Tarihi Roman/ ISBN: 978-975-371-004-6/ 22. Baskı (2012)/
   İlk Osmanlı üçlemesinin üçüncü kitabıdır. Osmanlıların Rumeli'ye geçişleri, bu geçişin altyapısını hazırlayan dervişlerin faaliyetleri, Orhan Bey zamanındaki siyasi ve sosyal çalkantılar, denize açılma isteği ve bunun felsefesi anlatılmaktadır.

   7- BU ATLI GEÇİDE GİDER:
   Türü: Tarihi Roman/ ISBN: 978-975-371-006-0/ 23. Baskı (2012)/
   Şeyh Bedreddin-Timur-Bayezid üçlemesinin ilk kitabıdır. Osmanlı Devleti'nin birliğini kökünden sarsan Fetret Dönemini hazırlayan sebepler, ikbal, ihtiras, kıskançlık, toprak hırsı gibi duygu ve düşüncelerin devlette açtığı yaralar üzerinde durulmaktadır. Savaş meydanlarındaki gazilerle, tekkelerde ve zaviyelerdeki erenler bu yaraları sarmak için aynı idealler etrafında birleşmişlerdir.

   8- GEÇİTTEKİ ÜLKE:
   Türü: Tarihi Roman/ ISBN: 978-975-371-007-7/ 19. Baskı (2012)/
   Şeyh Bedreddin-Timur-Bayezid üçlemesinin ikinci kitabıdır. Osmanlı Devleti'nin bütünlüğünü tehdit eden iç ve dış unsurların çabaları, Niğbolu Zaferinin önemi, Timur'un Anadolu'ya hareketini kışkırtanlar ve bunu engellemeye çalışanlar konu ediniliyor.

   9- DARAĞACI:
   Türü: Tarihi Roman/ ISBN: 978-975-371-008-4/ 17. Baskı (2012)/
   Şeyh Bedreddin-Timur-Bayezid üçlemesinin üçüncü kitabıdır. Ankara Savaşı'nın önemi ve Sultan Bayezid'in hazin sonunu takiben Osmanlı birliğinin parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalması vurgulanıyor. Ayrıca Sultan Bayezid'den sonra şehzadeler arasındaki hilenin, ihtirasın, ikbal hırsının, benliklerini aşamamanın zararları ve Şeyh Bedreddin'in, kendisinin belirlediği sonu anlatılıyor.

   10- EBEMKUŞAĞI:
   Türü: Tarihi Roman/ ISBN: 978-975-371-009-1/ 13. Baskı (2011)/
   Fetih üçlemesinin birinci kitabıdır. Anadolu'nun mânevî mimarlarında Hacı Bayram Velî, Akşemseddin, Horoz Dede'nin Osmanlı birliğinin yeniden güç bulması ve düşmana karşı birlik içinde hareket edebilmek için verdikleri çabalar, alp ve eren tipinin sentezi, Türk'ün Türk'ü öldürmesinden, kardeşin kardeşi düşman görmesinden duyulan rahatsızlık, iç kavgaların dış kavgalardan tehlikeli olduğu anlatılıyor.

   11- SABIR:
   Türü: Tarihi Roman/ ISBN: 978-975-371-010-7/ 13. Baskı (2011)/
   Fetih üçlemesinin ikinci kitabıdır. Adalet, metanet, doğruluk ve sabrın her engeli aşacağı, Osmanlı Devleti'nin bu değerler üstünde daha da kuvvetli olacağı, devletin bekasında ve sağlam temeller üzerinde yükselmesinde mânevî dünyaları büyük insanların rolü anlatılıyor.

   12 - GÜNDÖNÜMÜ:
   Türü: Tarihi Roman/ ISBN: 978-975-371-011-4/ 15. Baskı (2012)/
   Fetih üçlemesinin üçüncü kitabıdır. İstanbul'un fethini hazırlayan sebepler, Fatih Sultan Mehmed'in azmi, dirayeti ve tarihi misyonu, fethin mana ve önemi.... çağ açıp çağ kapayan Fetih anlatılıyor...

   13-14-15 … Ve Çanakkale Geldiler, Gördüler, Döndüler 3 kitap
   ... Bence önemli olan Çanakkaleye gelenlerin gelmesi değildir. Onlar, nasıl olsa geleceklerdi. 1071 Ağustosundan beri gelmeği her fırsatta denediler. Çanakkale'ye, 1914 ile birlikte geldiler. Önemli olan onları Çanakkale'de durduran ruh idi. İşte bu, o ruhun destanıdır. Olayları ve tarih sıralamasını romana uygun değişmelerle, bazen ayrı zamanları aynı zaman diliminde; bazan aynı zaman dilimindekileri ayrı ayrı zamanlara aktararak yazdı isem, sebebi budur...
   ... Ve Çanakkele Üçlemesi, Dünki Türkiye Dizisinde yayınlanmış olan Selçuklu ve Osmanlı Üçlemelerinin bağlantısı olarak da Bugünki Tüirkiye Dizisi romanlarına köprülük edebilir diye düşünüyorum. Biliyorum ki bir kısım tarih yazarlarıyla pek sevgili eleştirmenler (!) birçok şey söyleyip hiçbir şey anlatmadan, ... Ve Çanakkale hakkında da yazacaklardır. Varsın yazsınlar. Çünki ben biliyorum ki, ... Ve Çanakkale'den önce bizim dillimizde yazılmış böyle bir roman yoktu.... şimdi var, Bu bile benim için bir şereftir, önceliği olan ders kitaplarından da değil. Bir milletin namusu olduğu için, Plevneden sonra ana topraklarımızdaki en büyük direniştir; karşı geliştir, gücü bu savaşlardan kaynaklanmaktadır. Bu yüzden, bilinen tarih sıralaması yerine, taşıdığı destan havasının bozulmamasını gayret ettim. Çanakkale Savaşlarımızın başladığı günü, nerelerden nasıl bir sırayla uzayıp hangi tarihte sona erdiğini herkes, ortaokul öğrencileri bile, çok iyi bilirler...

   16- Cevahir ile Sadık Çavuş'un Buğday Kamyonu / Bugünki Türkiye Dizisi
   Türü: Roman ISBN: 978-975-371-012-1 14. Baskı (2008)
   İkinci Dünya Savaşı Türkiye'sinde tek parti döneminde gelenek ve göreneklerine bağlı, kanaatkâr, samimi millet evlâtlarıyla devrin iktidarına sırtını dayamış, kesesine ve midesine düşkün, menfaatçi, inancı zayıf eşraf takımının ve aydın sınıfın mücadelesi, yöneticilerin halktan kopukluğu anlatılıyor.

   17- Karanlıkta Mum Işığı / Bugünki Türkiye Dizisi
   Türü: Roman ISBN: 978-975-371-013-8 8. Baskı (2004)
   Osmanlı Devleti'nden bu yana çok önemli sosyal müesseselerden biri olan vakıfların yüklendikleri fonksiyonlar üzerinde durulurken, 1946 Türkiyesi'nin sosyal-ekonomik ve kültür yapısından kesitler sunuluyor. Ayrıca, adalet mekanizmasının işlemediği bir devlette görülen rahatsızlıklar, devleti idare edenlerle idare edilenlerin duyuş, düşünüş, kültür ve inanç ayrılıklarından dolayı açılan sosyal yaralar üzerinde duruluyor.

   18- Güneşin Dört Köşesi / Bugünki Türkiye Dizisi
   Türü: Roman ISBN: 978-975-371-014-5 8. Baskı (2006)
   Demokrat Parti iktidarının son günlerindeki siyasi hadiseler, devleti yıkmak isteyen azınlıkların faaliyetleri, bazı siyasilerin her gün biraz daha kazanabilmek için çeşitli entrikaların peşinde olmaları, kendi halindeki bir Anadolu kentinde yönetici, eşraf ve halkın birbiri ile ilişkileri anlatılıyor.

   19- Kutsal Maphus Ebu Hanife
   Türü: Roman/ISBN: 978-975-371-043-5/ 10. Baskı (2010)/
   Ebu Hanife'nin Hak yolundan yalnız da olsa dönmediği, işkence görse bile inandıklarını söylediği, ikbal ve mevkı hırsıyla hareket etmediği, hırstan, kinden uzak durduğu anlatılıyor.

   20- Sonsuza Uyanan Taşlar
   Türü: Araştırma/ ISBN: 978-975-371-015-2/ 13. Baskı (2005)/
   Türk edebiyatının ilk yazıtları olan, Türk adının, yeryüzünde ilk defa, Türkçe yazıldığı, milletimizin milli kimlik belgeleri Orhun Abideleri'nin bulunuşları, Türk Edebiyatı, tarihi, coğrafyasındaki önemi üzerinde duruluyor.

   21- Karşılaştırmalı Türk Destanları
   Türü: İnceleme/ ISBN: 978-975-371-042-8/ 10. Baskı (2012)/
   Genel olarak destanların ortak özellikleri milli destanlar, Türk destanları, İslâmiyet'ten önceki Türk destanları, İslâmiyet'ten sonraki Türk destanları, mahallî destanlar örnekleriyle ve karşılaştırmalı olarak incelenmektedir.

   22- Türk İslam Efsaneleri Bir Büyülü Dünya ki-:
   Türü: Efsaneler/ ISBN: 978-975-371-038-1/ 9. Baskı (2014)/
   İman, sevgi, insanlık, doğruluk, adalet gibi konuların yer aldığı, Türk-İslâm Efsaneleri okuyucuya sunulmaktadır.

   23- Can Ocağında Pişen Aş
   Türü: Roman/ ISBN: 978-975-371-016-9/ 15. Baskı (2012)/
   Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun roman kahramanlarının kültürel kodları ve milli kültürümüzün mânevî temellerinin inşacısı Hoca Ahmed Yesevî ve yolu konu edinilmiştir.

   24- Dedem Korkut'un Kitabı:
   Türü: Destan/ ISBN: 978-975-371-044-2/ 11. Baskı (2010)/
   Halkımızın ölümsüzleştirdiği; efsanelerde yaşattığı bir şahıs olan, gerçekte belli bir tarihte bir şahsiyet olarak yaşamış olan Dede Korkut'un oniki hikâyesi dili sadeleştirilerek verilmiştir.
   (Tanıtım Bülteninden)

   Stok Kodu
   :
   2890000004621
   Boyut
   :
   14.0x19.0
   Sayfa Sayısı
   :
   8068
   Basım Tarihi
   :
   2014-05
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   Karton
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   5.040,00   
   5.040,00   
   2
   2.520,00   
   5.040,00   
   3
   1.680,00   
   5.040,00   
   4
   1.369,12   
   5.476,46   
   5
   1.112,83   
   5.564,16   
   6
   943,91   
   5.663,45   
   7
   824,54   
   5.771,81   
   8
   736,85   
   5.894,78   
   9
   663,54   
   5.971,90   
   10
   612,61   
   6.126,12   
   11
   563,52   
   6.198,70   
   12
   522,90   
   6.274,80   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   5.040,00   
   5.040,00   
   2
   2.520,00   
   5.040,00   
   3
   1.680,00   
   5.040,00   
   4
   1.369,12   
   5.476,46   
   5
   1.112,83   
   5.564,16   
   6
   943,91   
   5.663,45   
   7
   824,54   
   5.771,81   
   8
   736,85   
   5.894,78   
   9
   663,54   
   5.971,90   
   10
   612,61   
   6.126,12   
   11
   563,52   
   6.198,70   
   12
   522,90   
   6.274,80   
   Garanti Bankası
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   5.040,00   
   5.040,00   
   2
   2.520,00   
   5.040,00   
   3
   1.680,00   
   5.040,00   
   4
   1.369,12   
   5.476,46   
   5
   1.112,83   
   5.564,16   
   6
   943,91   
   5.663,45   
   7
   824,54   
   5.771,81   
   8
   736,85   
   5.894,78   
   9
   663,54   
   5.971,90   
   10
   612,61   
   6.126,12   
   11
   563,52   
   6.198,70   
   12
   522,90   
   6.274,80   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   5.040,00   
   5.040,00   
   2
   2.520,00   
   5.040,00   
   3
   1.680,00   
   5.040,00   
   4
   1.369,12   
   5.476,46   
   5
   1.112,83   
   5.564,16   
   6
   943,91   
   5.663,45   
   7
   824,54   
   5.771,81   
   8
   736,85   
   5.894,78   
   9
   663,54   
   5.971,90   
   10
   612,61   
   6.126,12   
   11
   563,52   
   6.198,70   
   12
   522,90   
   6.274,80   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   5.040,00   
   5.040,00   
   2
   2.520,00   
   5.040,00   
   3
   1.680,00   
   5.040,00   
   4
   1.369,12   
   5.476,46   
   5
   1.112,83   
   5.564,16   
   6
   943,91   
   5.663,45   
   7
   824,54   
   5.771,81   
   8
   736,85   
   5.894,78   
   9
   663,54   
   5.971,90   
   10
   612,61   
   6.126,12   
   11
   563,52   
   6.198,70   
   12
   522,90   
   6.274,80   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   5.040,00   
   5.040,00   
   2
   2.520,00   
   5.040,00   
   3
   1.680,00   
   5.040,00   
   4
   1.369,12   
   5.476,46   
   5
   1.112,83   
   5.564,16   
   6
   943,91   
   5.663,45   
   7
   824,54   
   5.771,81   
   8
   736,85   
   5.894,78   
   9
   663,54   
   5.971,90   
   10
   612,61   
   6.126,12   
   11
   563,52   
   6.198,70   
   12
   522,90   
   6.274,80   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   5.040,00   
   5.040,00   
   2
   2.520,00   
   5.040,00   
   3
   1.680,00   
   5.040,00   
   4
   1.369,12   
   5.476,46   
   5
   1.112,83   
   5.564,16   
   6
   943,91   
   5.663,45   
   7
   824,54   
   5.771,81   
   8
   736,85   
   5.894,78   
   9
   663,54   
   5.971,90   
   10
   612,61   
   6.126,12   
   11
   563,52   
   6.198,70   
   12
   522,90   
   6.274,80   
 • Yazarın Diğer Kitapları
 • Yayınevinin diğer kitapları
Kapat