9789758217168
438096
Yetişkin Din Eğitiminin Teorik Temelleri
Yetişkin Din Eğitiminin Teorik Temelleri
Etüt Yayınları
12.96
Din, insanlığın çağlar boyu en başta gelen ilgi alanlarından biri olmuştur. Günümüzde artık dinin fert ve toplumlar açısından gerekliliği ya da gereksizliği gibi konular tartışılmamakta, onun yerine dinin en etkili bir şekilde tüm yaş grubu insanlara nasıl anlatılmaya ve kavratılmaya çalışılacağı konusu incelenmekte ve araştırılmaktadır. İşte böyle bir ortamda, her ne kadar mazisi çok uzun zamanlara dayansa da yeni bir alan ortaya çıkmaktadır: Yetişkin din eğitimi. Elbette burada şu soru akla gelebilir. Şimdiye kadar yetişkinlerin din eğitimi ihmal mi edilmiştir, din eğitimi onlara çeşitli şekillerde verilmiyor muydu? Elbette onlara da din eğitimi veriliyordu. Ancak buradaki ikilem şudur: Nasıl ki insanoğlu daha kendini tanımadan uzayı, denizleri, okyanusları ve diğer canlı ve cansız alemi tanımaya kalkıştıysa, aynı durum eğitim alanında da kendini göstermiş; eğitimciler ve psikologlar işe yetişkinlerden başlayacakları veya en azından insanı bir bütün olarak ele alıp inceleyecekleri yerde, mesailerinin büyük bir kısmını çocuklara ayırmışlardır.
Dolayısıyla 17. asırdan yirminci asrın ikinci yarısına kadar hep çocukların biyolojik, psikolojik, sosyal gelişimleri incelenmiş, tüm eğitim ve öğretim plan, program ve metotları onların bu gelişiminlerine göre ayarlanmış ya da geliştirilmiştir. Yetişkinlerin eğitimi bu günlere kadar ya tamane ihmal edilmiş, ya da çocuklar için geliştirilen eğitim ve aynı olacağı farz edilmiştir. Oysa bu kabul edilebilecek bir durum değildir. Zira nasıl ki, çocuklarla yetişkinlerin fiziki, sosyal ve psikolojik gelişimleri; ilgi, alaka ve kabiliyetleri birbirinden farklı ise, aynı şekilde olacaktır. Bizim üzerinde ısrarla durduğumuz husus, din eğitimi sadece çocukluk dönemiyle sınırlı kalmasın, hayat boyu devam eden bir süreç haline gelmesidir. Elbette bunun yolu da yetişkinleri, onların çeşitli özelliklerini, ilgilerini ve zihinsel kabiliyetlerini tanıyıp ona göre bir eğitim vermekten geçmektedir. İşte bu çalışmanın temel amacı böyle önemli, ancak ihmal edilmiş bir alanın teorik temellerini ortaya koymak ve bu alanda yapılacak diğer çalışmalara ışık tutmaktır. Yetişkin eğitiminin temel prensiplerini ortaya koymayı hedeflediğinden dolayı bu çalışmaya "Yetişkin Din Eğitiminin Temel Prensipleri," adını koymayı uygun bulduk. Yetişkin eğitimi ya da yetişkin gelişimiyle ilgili birkaç Türkçe kaynak varsa da onlar yetişkinlik dönemi dini gelişiminden pek söz etmemişler, böyle önemli bir konuyu es geçmişlerdir. İşte biz bu yetişkinliği, sadece biyolojik, psikolojik ya da sosyal gelişimi itibariyle ele almadık, aynı zamanda onun dini gelişimine de yer verdik.
(Arka Kapak)
istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat