9786052818671
844101
Mehmet Rauf Bütün Telif Tiyatroları
Mehmet Rauf Bütün Telif Tiyatroları
Hiperlink Yayınları
30.00

Mecdi- ‘'Seviniz, seviniz… Ah bu dünyada yalnız aşk vardır ve insana şevk ve saadet bahşedecek yegâne ve en şayan-ı tebcil [yüceltmeye layık] kuvvet odur.'' Diyorlar… Behice- O kadarcık mı ya? Mecdi- Hayır, daha ilave ediyorlar ki ‘'ve eğer hayat size bu saadeti bahşetmek lütufkârlığında bulunursa, yani sevecek ve sevilecek bir güzel ve müstesna kadına tesadüf ederseniz, sakın bu fırsatı kaçırmayınız ve boş tasvirlere itaatinden bu fırsatı feda etmek cinnet ve cinayetini irtikab etmeyiniz [işlemeyiniz].''Diyorlar… Kaleme aldığı cümlelerle okurun hayatında izler bırakan Mehmet Rauf daha çok Eylül yazarı olarak anılsa da yazarın tiyatro yönü azımsanmayacak kadar önemlidir. Bu çalışma ile yazarın bütün telif tiyatroları yeniden okur karşısına çıkmakta ve Mehmet Rauf'un tiyatrocu yönü yeniden önem kazanmaktadır.

Kapat