9786054770526
521067
Kur'an Mührü
Kur'an Mührü
90.00
Dini-dünyevi hemen her tür yapıda rastladığımız ayet ve hadisler sayesinde mekânlar sanatkârane bir nitelik kazanmakta; İslâm akîdesi taşa, mermere, ahşaba, deriye, çiniye, metale... kazınmaktadır. Radyo-televizyon, internet vb. iletişim araçlarından yoksun bir devirde, okulundan kışlasına, camiinden çeşmesine kadar hemen her sanat eseri medya vazifesi görmekte; mabetler, çeşmeler, saraylar, kütüphaneler, okullar, sancaklar, kılıçlar, kandiller, sürahiler... adeta dile gelmektedir. Böylece, ilâhî mesaj reel hayatın içine sokulmakta, zihinlere ve gönüllere nakşedilmekte, toplumun kendini daima Allah Teâla'nın kontrolünde hissetmesi ve ilâhî mesajla iç içe yaşaması hedeflenmektedir.

Elinizdeki çalışma, sanat eserlerini ayet ve hadislerle benzemesinin felsefesini örnekleriyle ortaya koymakta ve medeniyetimizin Kur'ân-ı Kerîm'le irtibatı hakkında ciddi bir fikir vermektedir. Bu araştırmanın insanımıza ulaşması ile birlikte, tarihî mekânlarda gördüğümüz hatların ortalama vatandaşa hiçbir mesajının bulunmadığı iddiası geçersiz hale gelecektir.
(Tanıtım Bülteninden)
Kapat