9786257220941
940379
Yüz Okuma Sanatı - 3
Yüz Okuma Sanatı - 3
120.00

Çin evrenbilimi prensipleri çerçevesinde yapılan yüz okuma çalışmaları, geleneksel Çin tıbbının bir dalı olarak “kişilerin iç dünyası, sağlık durumları ve davranışsal eğilimlerinin bir çıktısının alınması” şeklinde değerlendirilebilir. “İnsan Tanıma
Yöntemleri” üzerine çalışan Murat Kaplan'ın Yüz Okuma Sanatı 3 kitabında paylaştığı temel yüz okuma ve karakter analizi bilgilerinin öncelikli amacı:
• Kişinin kendisini daha iyi tanıması,
• Bireyin, sosyal ve mesleki ortamlarda sergilediği davranışları hakkında yüksek düzeyde farkındalık geliştirmesi ve daha isabetli tercihlerde bulunmasına yönelik enstrümanlar edinmesi,
• Kişinin birlikte yaşadığı veya çalıştığı insanları daha sağlıklı kriterlerle -önyargı, varsayım ve dış etkilerden bağımsız- şekilde tanıyabilmesi adına gerekli temel becerilere sahip olması ve farkındalıkla donanmasıdır.
Murat Kaplan, serinin üçüncü kitabında yüz okuma yöntemlerini, beden dili, nörolojik kodlar, el yazısı, imza analizi ve karalamalar gibi yeni başlıklarla destekliyor. Yüzümüz “kim olduğumuzu, bugüne kadar nasıl yaşadığımızı, neler hissettiğimizi, gelecekte kim ya da ne olabileceğimizi, nasıl tepkiler verip ne tür bir algıyla yaşayabileceğimize ilişkin olasılıkları gösteriyor. Bahsi geçen bu detayları anlamak, yüzümüz değiştikçe algı ve davranış sürecimizin değişeceği, algı ve davranış tercihlerimiz değiştikçe de yüzümüzün değişeceği gerçeğinde yatıyor. Yüz Okuma Sanatı 3, kişinin geçmiş deneyimlerini, gelecekteki potansiyelini, bedende ve zihinde neler olup bittiğini merkeze alarak okurlara rehberlik etmeyi amaçlıyor.(Tanıtım Bülteninden)


Kapat