Toplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi
Alfa Yayınları
16.67

... Bu çalışmada “Kalite“ kavramı bütün boyutlarıyla incelenmiş olup, daha çok Toplam Kalite Yönetimi, Kalite güvence sistemi, ISO 9000 gibi kavramlar üzerinde durulmuştur.

“Kalite Yönetimi“ fakültemizde okutulan bir ders olup, bu amaçla öğrencilere ders notu şeklinde olmakla beraber, konuyla ilgilenen herkese hitap edecek şekilde hazırlanmıştır.

Kapat