İsra Suresi
İsra Suresi
Yeni Akademi Yayınları
11.40
Kur'ân'ın her suresinde belli konulara vurgu yapılmıştır. İsrâ sûresi ise daha ziyade toplumsal kuralları ihtivâ etmektedir. İsrâ Sûresi'nde belirtilen bu kurallar, her dönemdeki fert ve toplumun mutlaka uyması gerekli olan genel prensiplerdir. Yrd. Doç. Dr. Muhittin Akgül'ün fakültedeki ders notlarının yeniden gözden geçirmesiyle ortaya çıkan bu eserinde , özellikle temel prensiplerin beyan edildiği 22-39. ayetlerin Tevrat'taki 'on emir' ile mukayesesi yapıldı.

Kaynak olarak başlangıçtan günümüze kadar yazılan tefsirlerin büyük bir kısmına başvurularak hazırlanan eserdeayrıntılı gramer ve dil bilgilerinden çok, günümüz insanının ihtiyaç duyacağı ilkeler üzerinde duruluyor ve çok rahat bir şekilde anlaşılabilecek bir üslup tercih ediliyor.
(Tanıtım Bülteninden)
Kapat