Örgütsel Sessizlik ile Örgütsel Güven Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Örgütsel Sessizlik ile Örgütsel Güven Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Ağrı Örneği
Muhammet Fatih Turan, Ömer Çınar

25,00 TL
Temin süresi 5 gündür.
Örgütsel Sessizlik ile Örgütsel Güven Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Ağrı Örneği
Örgütsel Sessizlik ile Örgütsel Güven Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Ağrı Örneği
Hiperlink Yayınları
25.00

Yapım veya yatırım kararlarını ve uygulamalarını etkileme ve yönlendirme niteliği olan teknik hizmetler sınıfında, farklı meslek disiplinlerinin bir arada ve aynı projede çalışması gerekmektedir. Örgüt içinde işgörenlerin sessizlik veya güvensizlik seviyesinin artması; teknik elemanlar açısından, varlık nedenlerinin ortadan kalkması anlamına gelmektedir. Bu nedenle, teknik elemanların birbirileri ve yöneticileri ile olan ilişkilerindeki güven ve seslilik seviyesinin yüksek olması; iş tatmini, motivasyon ve iş performansı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, örgütlerin iş yürütme sürecinin tüm aşamalarında önemli roller üstlenen teknik elemanların davranışları, yöneticiler tarafından dikkate alınması gereken bir konudur. Bu çalışmada Ağrı ilinde, kamuda teknik hizmetler sınıfında çalışan personelin örgütsel sessizlik ve örgütsel güven davranışları arasındaki ilişki düzeylerinin istatistiksel analizleri yapılmıştır. Varılan sonuçların ve yapılan önerilerin, yapılacak akademik çalışmalara ışık tutacağı ümit edilmektedir.

Kapat