Kuruluşundan Günümüze İmam Hatip Okullarının Programları ve Eğitim Yak

Kuruluşundan Günümüze İmam Hatip Okullarının Programları ve Eğitim Yaklaşımları
Muhammed Veysi Tunç

28,00 TL
Temin süresi 15 gündür.
Kuruluşundan Günümüze İmam Hatip Okullarının Programları ve Eğitim Yaklaşımları
Kuruluşundan Günümüze İmam Hatip Okullarının Programları ve Eğitim Yaklaşımları
Çıra Yayınları
28.00

Din ve yansıması olan din eğitimi siyasal, sosyal, kültürel ve eğitimsel nedenlerden ötürü tartışılmaktadır. Zira tarihsel süreçte ülkemiz; imparatorluktan ulus devlete, ümmetçilikten milliyetçiliğe, din egemen bir yapıdan seküler anlayışa doğru evrilmiştir. Bu süreçte dine ve din eğitimine yaklaşım tarzı doğrudan İmam Hatip'le ilgili okullara yansımış ve bu durum uygulanan meslek dersleri müfredat/programlarını da etkilemiştir.

Yakın tarihimiz incelendiğinde İmam Hatip Okullarının darbeler ve olağanüstü hal uygulamalarıyla duraklama ve gerileme dönemlerini yaşadığı: özgür ve demokratik bir ortamda niceliksel ve niteliksel gelişimin görüldüğü kanısına varılacaktır.

Nitekim İmam Hatip Okullarının geçmişi yakın tarihimizin özeti, bu okullarda uygulanan meslek dersleri programlar ise gerçekleştirilen değişim ve dönüşümün özünü yansıtmaktadır.

Bu kitap, kuruluşundan günümüze İmam Hatip Okullarının meslek dersleri müfredat/programlarının tespit, tahlil ve tenkit edildiği ilk bilimsel çalışmadır.

Kapat