Marka Hukukunda Kullanılmama Savunması İstanbul Üniversitesi Hukuk Fak

Marka Hukukunda Kullanılmama Savunması İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Tezleri Dizisi No: 52 (Ciltli)
Muhammed Enes Bayram

95,00 TL
Temin süresi 5 iş günüdür.
9786257528450
890860
Marka Hukukunda Kullanılmama Savunması İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Tezleri Dizisi No: 52 (Ciltli)
Marka Hukukunda Kullanılmama Savunması İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Tezleri Dizisi No: 52 (Ciltli)
On İki Levha Yayınları
95.00

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı kapsamında yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu eser, 6769 sayılı SMK ile hukukumuzda ilk kez yer bulan markanın kullanılmama savunmasını konu almaktadır. Çalışmanın en önemli amacı, tescilli markanın kullanılması zorunluluğunun geçerli olduğu hukukumuzda, kullanılmama savunmasının ne anlama geldiğini açıklamak ve kullanılmayan markaya dayalı olarak yayıma itiraz süreci, hükümsüzlük ve tecavüz davalarında kullanılma savunmasının hangi şartlar altında ileri sürülebileceğini ortaya koymaktır. Bu konuda ülkemizde geniş kapsamlı akademik bir çalışmanın bulunmaması ve konuya dair yargı uygulamasının henüz şekillenmemiş olması nedeniyle karşılaşılması muhtemel çok sayıda sorun mevcuttur. Bu kapsamda çalışmamızda yeni hukuki müessesenin marka hukuku teorisi ve uygulamasında yaratabileceği muhtemel sorunlara çözümler üretilmeye çalışılmıştır.(Arka Kapaktan)

İçindekiler

Giriş

Birinci Bölüm

Markaya İlişkin Genel Bilgiler

I. Markanın Tarihsel Gelişimi

II. Marka Kavramı ve Unsurları

III. Marka Hakkının Hukuki Niteliği

A. Genel Olarak

B. Markanın Malvarlığı Haklarından Olması

C. Marka Hakkının İnhisari Yetkiler Vermesi

D. Marka Hakkının Mutlak Hak Olması

E. Tescilli Markanın Korunmasının Süreye Bağlı ve Yenilenebilir Olması

F. Hukuki İşlemlere Konu Olabilmesi
IV. Markanın İşlevleri

A. Kaynak Gösterme (Menşei-Orijin- Köken) İşlevi

B. Ayırt Etme İşlevi

C. Garanti ve Kalite İşlevi

D. Reklam ve İletişim İşlevleri

V. Marka Türleri

A. Kullanım Amacına Göre Markalar

B. Sahiplerine Göre Markalar

C. Tanınmışlık Derecesine Göre Markalar

D. Tescil Amaçlarına Göre Markalar

E. Tescil Durumlarına Göre Markalar

İkinci Bölüm

Markanın Kullanılması Zorunluluğu

I. Genel Olarak

II. Markanın Kullanılması Kavramı

A. Markanın Kullanılmasının Hukuki Niteliği

B. Markanın Kullanılması Zorunluluğunun Gerekçesi

III. Markanın Kullanılması Zorunluluğuna İlişkin İlkeler

A. Markanın Sahibi Tarafından Kullanılması

B. Markanın Temel İşlevine Uygun Şekilde Kullanılması (Markasal Kullanım)

C. Markanın Kapsamında Bulunan Mallar/ Hizmetler İçin Kullanılması

D. Markanın Türkiye'de Kullanılması ve İnternet Üzerinden Gerçekleşen Kullanımın Hukuki Durumu

E. Markanın Ciddi Biçimde Kullanılması

F. Kullanma Zorunluluğuna İlişkin Süreler

IV. Markanın Kullanılması Kabul Edilen Haller

A. Markanın Ayırt Edici Karakteri Değiştirilmeden Farklı Unsurlarda Kullanılması

B. Markanın Sadece İhracat Amacıyla Mal veya Ambalajlarda Kullanılması

C. Marka Sahibinin İzniyle Üçüncü Kişinin Markayı Kullanması

V. Markanın Kullanılması Bakımından Farklılık Gösteren Marka Türleri

A. Tanınmış Markaların Kullanımı

B. Engelleyici Marka ve İhtiyat Markasının Kullanımı

C. Merchandising Markasının Kullanımı

D. Garanti Markası ile Ortak Markanın Kullanımı

VI. Markanın Kullanılmamasının Haklı Nedene Dayanması

VII. Anayasa Mahkemesi'nin 556 sayılı KHK m. 14'ü İptal Etmesinin Etkileri

Üçüncü Bölüm

Markanın Kullanılmama Savunması, İleri Sürülmesi ve Sonuçları

I. Markanın Kullanılmama Savunması

A. Genel Olarak

B. Markanın Kullanılmama Savunmasında Kullanımın veya Kullanmamaktaki Haklı Nedenin İspat Edilmesi Gerekliliğinin Hukuki Niteliği

C. Markanın Kullanılmaması Savunmasının Gerekçesi

D. Markanın Kullanılmama Savunmasının, Def'i ve İtirazdan Farkları

II. Marka Başvurusunun Yayımına İtiraz Aşamasında "Kullanılmama Savunması"

A. Kullanılmama Savunmasının Şartları

B. Kullanılmama Savunmasının İleri Sürülmesi ve İncelenme Usulü

C. Kullanımın Niteliği ve İspatı

D. Kullanımın İspatlanamamasının Yaptırımı

III. Hükümsüzlük Davalarında "Kullanılmama Savunması"

A. Kullanılmama Savunmasının Şartları

B. Kullanılmama Savunmasının İleri Sürülmesi ve İncelenme Usulü

C. Kullanımın Niteliği ve İspatı

D. Kullanımın İspatlanamamasının Yaptırımı

IV. Marka Hakkına Tecavüz Davalarında "Kullanılmama Savunması"

A. Kullanılmama Savunmasının Şartları

B. Kullanılmama Savunmasının İleri Sürülmesi ve İncelenme Usulü

C. Kullanımın Niteliği ve İspatı

D. Kullanımın İspatlanamamasının Yaptırımı

V. Kullanımı İspat Zorunluluğundan Kurtulmak Amacıyla Yapılacak Marka Başvurularının Hukuki Durumu

VI. Kullanılmama Savunması Hangi Tarihten Sonra İleri Sürülebilir?

Sonuç

Kaynakça

 • Açıklama
  • İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı kapsamında yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu eser, 6769 sayılı SMK ile hukukumuzda ilk kez yer bulan markanın kullanılmama savunmasını konu almaktadır. Çalışmanın en önemli amacı, tescilli markanın kullanılması zorunluluğunun geçerli olduğu hukukumuzda, kullanılmama savunmasının ne anlama geldiğini açıklamak ve kullanılmayan markaya dayalı olarak yayıma itiraz süreci, hükümsüzlük ve tecavüz davalarında kullanılma savunmasının hangi şartlar altında ileri sürülebileceğini ortaya koymaktır. Bu konuda ülkemizde geniş kapsamlı akademik bir çalışmanın bulunmaması ve konuya dair yargı uygulamasının henüz şekillenmemiş olması nedeniyle karşılaşılması muhtemel çok sayıda sorun mevcuttur. Bu kapsamda çalışmamızda yeni hukuki müessesenin marka hukuku teorisi ve uygulamasında yaratabileceği muhtemel sorunlara çözümler üretilmeye çalışılmıştır.(Arka Kapaktan)

   İçindekiler

   Giriş

   Birinci Bölüm

   Markaya İlişkin Genel Bilgiler

   I. Markanın Tarihsel Gelişimi

   II. Marka Kavramı ve Unsurları

   III. Marka Hakkının Hukuki Niteliği

   A. Genel Olarak

   B. Markanın Malvarlığı Haklarından Olması

   C. Marka Hakkının İnhisari Yetkiler Vermesi

   D. Marka Hakkının Mutlak Hak Olması

   E. Tescilli Markanın Korunmasının Süreye Bağlı ve Yenilenebilir Olması

   F. Hukuki İşlemlere Konu Olabilmesi
   IV. Markanın İşlevleri

   A. Kaynak Gösterme (Menşei-Orijin- Köken) İşlevi

   B. Ayırt Etme İşlevi

   C. Garanti ve Kalite İşlevi

   D. Reklam ve İletişim İşlevleri

   V. Marka Türleri

   A. Kullanım Amacına Göre Markalar

   B. Sahiplerine Göre Markalar

   C. Tanınmışlık Derecesine Göre Markalar

   D. Tescil Amaçlarına Göre Markalar

   E. Tescil Durumlarına Göre Markalar

   İkinci Bölüm

   Markanın Kullanılması Zorunluluğu

   I. Genel Olarak

   II. Markanın Kullanılması Kavramı

   A. Markanın Kullanılmasının Hukuki Niteliği

   B. Markanın Kullanılması Zorunluluğunun Gerekçesi

   III. Markanın Kullanılması Zorunluluğuna İlişkin İlkeler

   A. Markanın Sahibi Tarafından Kullanılması

   B. Markanın Temel İşlevine Uygun Şekilde Kullanılması (Markasal Kullanım)

   C. Markanın Kapsamında Bulunan Mallar/ Hizmetler İçin Kullanılması

   D. Markanın Türkiye'de Kullanılması ve İnternet Üzerinden Gerçekleşen Kullanımın Hukuki Durumu

   E. Markanın Ciddi Biçimde Kullanılması

   F. Kullanma Zorunluluğuna İlişkin Süreler

   IV. Markanın Kullanılması Kabul Edilen Haller

   A. Markanın Ayırt Edici Karakteri Değiştirilmeden Farklı Unsurlarda Kullanılması

   B. Markanın Sadece İhracat Amacıyla Mal veya Ambalajlarda Kullanılması

   C. Marka Sahibinin İzniyle Üçüncü Kişinin Markayı Kullanması

   V. Markanın Kullanılması Bakımından Farklılık Gösteren Marka Türleri

   A. Tanınmış Markaların Kullanımı

   B. Engelleyici Marka ve İhtiyat Markasının Kullanımı

   C. Merchandising Markasının Kullanımı

   D. Garanti Markası ile Ortak Markanın Kullanımı

   VI. Markanın Kullanılmamasının Haklı Nedene Dayanması

   VII. Anayasa Mahkemesi'nin 556 sayılı KHK m. 14'ü İptal Etmesinin Etkileri

   Üçüncü Bölüm

   Markanın Kullanılmama Savunması, İleri Sürülmesi ve Sonuçları

   I. Markanın Kullanılmama Savunması

   A. Genel Olarak

   B. Markanın Kullanılmama Savunmasında Kullanımın veya Kullanmamaktaki Haklı Nedenin İspat Edilmesi Gerekliliğinin Hukuki Niteliği

   C. Markanın Kullanılmaması Savunmasının Gerekçesi

   D. Markanın Kullanılmama Savunmasının, Def'i ve İtirazdan Farkları

   II. Marka Başvurusunun Yayımına İtiraz Aşamasında "Kullanılmama Savunması"

   A. Kullanılmama Savunmasının Şartları

   B. Kullanılmama Savunmasının İleri Sürülmesi ve İncelenme Usulü

   C. Kullanımın Niteliği ve İspatı

   D. Kullanımın İspatlanamamasının Yaptırımı

   III. Hükümsüzlük Davalarında "Kullanılmama Savunması"

   A. Kullanılmama Savunmasının Şartları

   B. Kullanılmama Savunmasının İleri Sürülmesi ve İncelenme Usulü

   C. Kullanımın Niteliği ve İspatı

   D. Kullanımın İspatlanamamasının Yaptırımı

   IV. Marka Hakkına Tecavüz Davalarında "Kullanılmama Savunması"

   A. Kullanılmama Savunmasının Şartları

   B. Kullanılmama Savunmasının İleri Sürülmesi ve İncelenme Usulü

   C. Kullanımın Niteliği ve İspatı

   D. Kullanımın İspatlanamamasının Yaptırımı

   V. Kullanımı İspat Zorunluluğundan Kurtulmak Amacıyla Yapılacak Marka Başvurularının Hukuki Durumu

   VI. Kullanılmama Savunması Hangi Tarihten Sonra İleri Sürülebilir?

   Sonuç

   Kaynakça

   Stok Kodu
   :
   9786257528450
   Boyut
   :
   16.50x23.50
   Sayfa Sayısı
   :
   295
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Basım Tarihi
   :
   2021-10
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   95,00   
   95,00   
   2
   47,50   
   95,00   
   3
   31,67   
   95,00   
   4
   25,81   
   103,23   
   5
   20,98   
   104,88   
   6
   17,79   
   106,75   
   7
   15,54   
   108,79   
   8
   13,89   
   111,11   
   9
   12,51   
   112,57   
   10
   11,55   
   115,47   
   11
   10,62   
   116,84   
   12
   9,86   
   118,28   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   95,00   
   95,00   
   2
   47,50   
   95,00   
   3
   31,67   
   95,00   
   4
   25,81   
   103,23   
   5
   20,98   
   104,88   
   6
   17,79   
   106,75   
   7
   15,54   
   108,79   
   8
   13,89   
   111,11   
   9
   12,51   
   112,57   
   10
   11,55   
   115,47   
   11
   10,62   
   116,84   
   12
   9,86   
   118,28   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   95,00   
   95,00   
   2
   47,50   
   95,00   
   3
   31,67   
   95,00   
   4
   25,81   
   103,23   
   5
   20,98   
   104,88   
   6
   17,79   
   106,75   
   7
   15,54   
   108,79   
   8
   13,89   
   111,11   
   9
   12,51   
   112,57   
   10
   11,55   
   115,47   
   11
   10,62   
   116,84   
   12
   9,86   
   118,28   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   95,00   
   95,00   
   2
   47,50   
   95,00   
   3
   31,67   
   95,00   
   4
   25,81   
   103,23   
   5
   20,98   
   104,88   
   6
   17,79   
   106,75   
   7
   15,54   
   108,79   
   8
   13,89   
   111,11   
   9
   12,51   
   112,57   
   10
   11,55   
   115,47   
   11
   10,62   
   116,84   
   12
   9,86   
   118,28   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   95,00   
   95,00   
   2
   47,50   
   95,00   
   3
   31,67   
   95,00   
   4
   25,81   
   103,23   
   5
   20,98   
   104,88   
   6
   17,79   
   106,75   
   7
   15,54   
   108,79   
   8
   13,89   
   111,11   
   9
   12,51   
   112,57   
   10
   11,55   
   115,47   
   11
   10,62   
   116,84   
   12
   9,86   
   118,28   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   95,00   
   95,00   
   2
   47,50   
   95,00   
   3
   31,67   
   95,00   
   4
   25,81   
   103,23   
   5
   20,98   
   104,88   
   6
   17,79   
   106,75   
   7
   15,54   
   108,79   
   8
   13,89   
   111,11   
   9
   12,51   
   112,57   
   10
   11,55   
   115,47   
   11
   10,62   
   116,84   
   12
   9,86   
   118,28   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   95,00   
   95,00   
   2
   47,50   
   95,00   
   3
   31,67   
   95,00   
   4
   25,81   
   103,23   
   5
   20,98   
   104,88   
   6
   17,79   
   106,75   
   7
   15,54   
   108,79   
   8
   13,89   
   111,11   
   9
   12,51   
   112,57   
   10
   11,55   
   115,47   
   11
   10,62   
   116,84   
   12
   9,86   
   118,28   
 • Yayınevinin diğer kitapları
istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat