Kur'an'da Peygamberlik
Kur'an'da Peygamberlik
Araştırma Yayınları
14.00
Nübüvvet, islam'ın en temel inanç konularından biridir. Hatta diyebiliriz ki, o, İslam'ın omurgasını oluşturan bir mahiyete sahiptir. Çünkü peygamberlik, uluhiyet ve mead arasında, ikisinin ortasında yer alması itibariyle, dinin anlaşılmasında dini iyi anlayabilmek için, her şeyden önce, nübüvveti çok iyi anlayıp bilmek gerekmektedir. Onu doğru bir şekilde anlayıp bilmeden, dini sahih şekliyle bilmemiz pek mümkün değildir. İşte onun bu önemli konumundan dolayı hatta diyebilir ki, din nübüvettir; nübüvet de dindir. Çünkü şurası unutulmamalıdır ki, bizler, dinin en temel konusu olan uluhiyeti, son tahlilde peygamberlerin, dolayısıyla onlara gönderilen ilahi kitapların aracılığıyla öğrenip bilmekteyiz.
(Arka Kapak)
Kapat