Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu Mircea Eliade

Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu
Yaratılış Özlemi
Mircea Eliade

60,00 TL
Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu
Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu Yaratılış Özlemi
Kabalcı Yayınevi - Özel Ürünler
60.00

Bu kitapta toplanmış olan denemeler, sadece konunun uzmanlarına yazılmadığı için, dinler tarihi uzmanları, antropologlar veya şarkiyatçıların aşina olduğu ama uzman olmayan okura yabancı olan birtakım isimleri zikretmekte tereddüt etmedim.

Batı dünyası ile bilinmeyen veya az bilinen kavramlar dünyasının karşılaşmasından “yeni bir hümanizm”in ortaya çıkabileceğini ümit etmekteyim. Önceki yayınlarım gibi bu denemeler de dinler tarihinin, seküler bir toplumda oynayacağı kültürel role işaret etme niyetini taşımaktadır. Yine bu denemeler, kutsalların ve onların tarihi sonuçlarının, sistemli bir yorumunu geliştirmeyi hedefler.

Kapat