Kriz İletişimi
Kriz İletişimi
Nobel Akademik Yayıncılık
20.00

Bu kitapta, kriz yönetimi ve kriz iletişimi kavramları detaylı olarak incelenmiş ve teorik açıklamalar yaşanan örneklerle desteklenerek doğru kriz iletişimi ve kriz yönetiminin nasıl sağlanabileceği araştırılmıştır.

Kapat