9789757350897
543047
Pardayanlar 9
Pardayanlar 9
17.00

... Genç adam o kadar hızlı davranmıştı ki, Concini'nın adamları ne olup bittiğini anlayamadılar. Diğer taraftan Landry Coquenard durumdan o kadar iyi faydalanmıştı ki, Grenelle sokağına vardığı zaman bayağılar kaçtığının farkına vardılar.
Concini ve Rospignae olup bitenden bihaberdiler. Gözlerini yercesine Brin de Muguet'ye dikmişler, onu yukardan aşağı süzüyorlardı.
Odet de Valvert ise, hücuma uğrayacağını bildiği için hazır bekliyordu. Düşmanlarının şaşkınlık geçirdikleri şu kısa andan faydalanıp hepsini teker teker gözden geçirdi. Tabiatıyla dikkati ilk önce bayağıların elebaşısı olduğunu bildiği Concini'nın üzerinde toplandı. Serseri İtalyanla Rospignac'ın genç kıza yanık yanık baktıklarını gördü. Sinirli sinirli bıyıklarını buruyordu. Evveli kızardı, sonra sarardı: Kıskançlık, bütün benliğini, söndürülmesi imkansız bir yangın gibi sarmıştı.

Kapat