9786054375516
406049
Soroye Melle
Soroye Melle
Peri Yayınları
10.00

Zor e.. Bindestî zor e. Le bindestîya heri zor ev e ku mirov li ser sîyaseta înkarîye germ bibe û xwe beşexsîyet bike. Ji xwe durbikeve û daxîlî zordestıye bibe. Meşrûîyeta serdestîye li ser xwe ferz bike. Ev mirin e! Le mirina bi can û li jîyane her roj mirin e. Mamosta Mezher Bozan daku li ve cîhane mirine feşil bike her dinivîse!Di berhemen Mamoste Mezher Bozan de bi gelenperi mijar zarok in. Di ve berheme de jî mijar zarok û xwendekare kurd Soroye Melle ye. Daku zarok paşeroja me ne. Ji we bone neyar berî her tiştî dixwaze paşeroja me bifeşilîne!Nivîskar û Mamostaye heja Mezher Bozan di edebiyata kurdî de ji bo nivîsarîye hîmek e.. Ev hîm berî her tiştekî berdevvamîya nivîsa vvejeye ye.. Sebr û keda domdirejî ya hunandina peyv, beje, adet û jîyana bere û guherînen bervî peş e. Kirîtîka civake ye. Tekilîya desthilatdarî ango servverîya tirk û netevveya kurd ya bindest û ne riz-garîye li ber xwendevanan bi şevveya edebiyata radixîne. Kesayetîyen mirovayetî û yen şikîyayî dide ber hev, daku bila zaroken kurda je suude werbigrin. Ditekoşe ku bila mirovayetî li ba mirovatîya serbilindî helvveste bistine, ji we bone berhem hunandin e! Hunandıne ku em û zaroken me bixwînin! Bes derd û hesreta wî û ya me ev e ku bila ji bo xwe, vvelate xwe û jîyanek bi rumet zede bibin!.Daku netevveyek, bi zarokan berdevvamîya xwe daku bigihîne rizgarîye, bele jîyan her çiqas ji bo kurda azar û zahmet be jî re û rebaz ev e ku li ser nirx û metoda zanistî şop bigre. Ji bo we; dive berî her tişti fer bibe, ferbûnen xwe pek bîne, li ba zanyaran bicive û xwe xwedî tecrübe bike!.. Paşe jî tecrubeyen xwe ji nivşen du xwe re bihele!Berhemen Mezher Bozan en ku di nav VVeşanen Peri ye de hatine vveşandin ev in:- Av Zelal Bû-1- Mezher Bozan- Av Zelal Bû- II- Mezher Bozan- Av Zelal Bû- III- Mezher Bozan..- Av Zelal Bû- IV- Mezher Bozan- Av Zelal Bû- V- Mezher Bozan- Zaroken Me (Roman)- Mezher Bozan- Asim / Mezher Bozan- Se Buyer û Sînema/ Mezher Bozan- Û Helbest Berdevvam e / /Mezher Bozan- Ez Jî Jîyame/ Mezher Bozan- Se Kulm Ax/ Mezher Bozan- Kayalar Çiçek Açtı / Mezher Bozan- Kemale Eremedim / Mezher Bozan

istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat