Rezıman'a Desti
Rezıman'a Desti Zaravaye Kurmanci
Ar Yayınları
10.00

Kürtçe dilbilgisi konularının özetinin yer aldığı bir cep dilbisi kitabıdır.

Kapat