9789753552257
517937
Yeni İktisat
Yeni İktisat
İz Yayıncılık
6.94

Bu kitapta, kapitalist ekonomik düzenin bugün tartıştığı, kendisinde eksiklik ve/veya aksaklık gördüğü husular,önerilen çözümlerle birlikte ortaya konmaktadır. Bu çalışmayla, bir yandan Batının ekonomik sorunsalını yakalamak; diğer yandan çare olarak geliştirilen, ancak bütün dünyaya "önerilen" çözümleri elde etmek mümkün olacaktır. Bunu yapmakla, bir yandan içinde yaşadığımız dünyanın realitesini düşünce düzeyinde fark etmek, diğer yandan kendimize özgü kabul ettiğimiz ilkeler dayandıracağımız alternatifin parametrelerine, mevcut kısıtlar altında kafa yormak mümkün olacaktır.

Kapat