Metin Çulhaoğlu 2 Kitap Takım Hediyesi: Sivil Toplum: Devletin Büyümes

Metin Çulhaoğlu 2 Kitap Takım Hediyesi: Sivil Toplum: Devletin Büyümesi
Metin Çulhaoğlu

23,00 TL
Tükendi
Metin Çulhaoğlu 2 Kitap Takım Hediyesi: Sivil Toplum: Devletin Büyümesi
Metin Çulhaoğlu 2 Kitap Takım Hediyesi: Sivil Toplum: Devletin Büyümesi
YGS Yayınları (Yazı-Görüntü-Ses)
23.00
Bu takım hediyelidir.

Sivil Toplum

Binyıl Eşiğinde Marksizm ve Türkiye Solu
"Binyıl Eşiğinde Marksizm ve Türkiye Solu", temelde üç ayağa oturan bir çalışma. Birinci ayağı, genel olarak marksizmin kendisi oluşturuyor. Bu ayakta, marksizmin oluşumu, gelişmesi ve günümüzdeki postmarksist eğilimlerin marksizme yönelttikleri eleştiriler ele alınıyor. İkinci ayakta ise, Türkiye sol hareketinin kendi özgül gelişim süreci içinde ön plana çıkan sorunlara değiniliyor. Nihayet, üçüncü ayağı da, Türkiye solu ile marksizmin özel ilişkilenme biçimi oluşturuyor.

Çalışma, Türkiye'de sol-sosyalist hareketin bugünkü ideolojik belirlenimlerini ve yönelimlerini de irdeleyerek, aydınların konumu "marksizmin bunalımı", marksist yöntem, marksist bütünlük anlayışı, kimlik sorunu, ideoloji, siyaset ve devlet kuramı gibi konulara, bu üç ayaklı kurgu çerçevesinde eğiliyor.

20. yüzyılın tartışma yaratan marksizm yorumları, bu arada Lukacs, Gramsci ve Althusser değerlendirmelerinin yanı sıra, yaşadığımız döneme ilişkin tanıların genel olarak insan, özel olarak da sol hareket üzerindeki etkileri çalışmada ele alınan diğer başlıklar arasında.

Bir Mirasın Güncelliği Tarih Türkiye Sosyalizm
"Dünyamız, daha uzun bir süre temelleri 19. yüzyılda atılan büyük öğretilerin manyetik gücünde yol alacaktır. Kuşkusuz, değişen dünya ile birlikte çok zengin eklemlenmeler, sentezler vb. oluşturacaktır. Ama bütün bu eklemlenmeler ve sentezler temelinde gene eski altyapı yer alacaktır.

Eğer böyleyse, bizim de kendi altyapımızı bilmemiz, öğrenmemiz gerekiyor. Eğer bu iş için ne genelden özele inemeyen skolastik bir eğitim, ne de genellemelere gidemeyen dar pratikçilik yeterli olabiliyorsa, o zaman kaynaştırıcı bir matrise ihtiyacımız var.

... Tarih Türkiye Sosyalizm'in özellikle Türkiye solunun bugünkü koşullarında, böyle bir matris oluşumuna katkıda bulunacağına inanıyorum."
Kapat