Dil Tartışmalarında Gerçekler 1
Dil Tartışmalarında Gerçekler 1
Türk Dil Kurumu Yayınları
1.00

"Güney Azerbaycan Edebî Yazı Dili Metinleri" adlı tasarım projekapsamında yayımlanan Sazımın Sözü-II adlı eser, tıpkı birinci cildi gibi Dede Korkut metinlerini içermektedir. "Dedem Qorqudun Dilinden" başlığı altında ikinci cildi basılan eser, Türk şiirinin büyük ustası Sehend'in Güney Azerbaycan Türk yazı dilini bayraklaştırmak çabalarının bir örneğini oluşturmuştur.

Bugün Şehriyar ve Sehend'in göğe yükselttiği ana dili bayrağı istikrarlı bir yazı dili, gramer ve imla düzeni daha da önemlisi Türkler arasında bir iletişim, eğitim ve öğretim diline doğru adımlar atılmasını sağlayan Azerbaycan aydınlarına yol göstermiştir. Eserde, "Sözbaşı"nın ardından "Bulud Karaçorlu Sehend (1923-1979)" başlıklı bölümde şairin hayatı anlatılmaktadır. "Çoban Hasan", "Qaraçuq Çoban", "Bekil oğlu Emren",

"Tepe Göz" ve "Son Söz avazına" başlıklarıaltında Kitab-ı Dedem Korkud'un Hikayeleri nazım biçiminde yer almıştır.

Kapat