Spor Yönetimi
Spor Yönetimi
Akademisyen Kitabevi
35.00

Spor, modern toplumun başlıca sosyal kurumlarından birisidir. Toplumda spor faaliyetlerine
yönelik ihtiyaçlar her geçen gün artmakta, sporun toplumsal işlevleri öne çıkmaktadır. Sporun
bir mikro dünya, toplumun aynası, bir toplumsal organ, toplumsal sorunların ve çelişkilerin
yansıdığı bir sosyal alan olarak değerlendirilmesi diğer toplumsal kurumlarla sıkı ilişkisi
nedeniyledir. Spor kurumu devlet, siyaset, ekonomi, çalışma yaşamı, hukuk, eğitim, sağlık,
serbest zaman gibi kurumlarla ilişkili biçimde kurumsallaşmıştır. Sporun toplumsal yapıyla ve
bu yapıyı oluşturan temel kurumlarla organik bağlantıları, spor bilimlerinde sosyal araştırmaların interdisipliner bir çalışma alanı özelliği göstermesinin de temelidir. Böyle bir toplumsal faaliyetin “Yönetim” olgusunun konusu olmaması elbet mümkün olmamıştır. Spor faaliyetleri evreni, serbest zaman sporu ve profesyonel/yarışmacı spor eksenindeki uygulama biçimleriyle bir toplumsal örgütlenme biçimidir. Spora bakılan her yerde “yönetim” olgusunu görmek mümkündür. Spordaki yönetimsel faaliyetlerin doğru analiz yöntemi, spor yönetimi olgusunu toplumsal yapıdaki unsurlarla ilişkili biçimde çözümlemektir. Bu kitaptaki yazarların katkısı da spor yönetimi olgusuna geniş perspektiften bakarak spor yönetiminin toplumsal yapı, siyaset, çalışma ilişkileri, hukuk, meslek örgütleri, taraftarlık, olimpiyatlar, örgütsel davranış, yüksek öğretim ve kitle sporu eksenindeki boyutlarını ele alma yönündedir. Kitabın ilk 2 yazısında özellikle Prof.Dr. Kurthan Fişek'in spor olgusuna siyaset, devlet, sosyoekonomik parametreler düzlemindeki yaklaşımı ve sporda sosyal alanlara da yansıyan ana akım bilim anlayışlarından ayrılan özgün kuramsal çerçevesi analiz edilmiştir. Fişek'in epistemik camiada bir antitez özelliği içeren yöntem anlayışını ve spora yönelik bilimsel yaklaşımını irdeleyen bu yazılar, spordaki kurumsal değişikliklerin siyaset, devlet ve üretim ilişkileri eksenine bağımlı biçimde şekillendiğini tartışan metinlerdir. Futbol düzeninde ücret ve transfer yönetimi bağlamında kulüp ve sporcu ilişkileri, spor kulüplerinin sporcuyu koruma ve gözetme yükümlülüğünün hukuksal çerçevesi, futbolun biçimlenmesinde meslek örgütlerinin rolü, futbol kulüplerinde taraftarların yönetime katılması üzerine modeller ve çarpıcı bir örnek olay çalışması, Olimpiyat Oyunlarının düzenlendiği bölgeye sosyoekonomik etkileri, spor işletmelerinde pozitif psikoloji ve örgütsel yansımaları, Üniversitelerde sporun kurumsallaşması ve spor organizasyonları.

Kapat