Uluslararası Bankacılık Ve Finans Sistemi Meltem Keskin Köylü

Uluslararası Bankacılık Ve Finans Sistemi
Meltem Keskin Köylü

26,85 TL
Temin süresi 5 iş günüdür.
9786058403048
856815
Uluslararası Bankacılık Ve Finans Sistemi
Uluslararası Bankacılık Ve Finans Sistemi
Astana Yayınları
26.85

Birinci Bölüm
Uluslararası Bankacılık
1. Uluslararası Bankacılığın Tanımı
2. Uluslararası Bankacılığın Tarihi Gelişimi
3. Uluslararası Bankacılığa Giriş Faktörleri
4. Uluslararası Bankaların Yatay
Genişlemesini Belirleyen Faktörler
5. Uluslararası Bankaların Hizmet Birimleri
5.1. Uluslararası Bankacılık Departmanı
5.2. Temsilcilikler
5.3. Acenteler
5.4. Yabancı Muhabir Bankalar
5.5. Şube
5.6. Konsorsiyum Bankalar
5.7. Kıyı Bankacılığı (Off-Shore)
5.7.1. Kıyı Bankacılığının Özellikleri
5.7.2. Türkiye'de Kıyı Bankacılığı
İkinci Bölüm
Uluslararası Bankacılık Hizmetleri
1. Genel Olarak Uluslararası Bankacılık
2. Uluslararası Bankacılık Hizmetleri
2.1. Fon Aktarımı
2.2. Yabancıdan Mevduat Kabulü
2.3. Kredi Kullanımı Ve Ülke Riski
2.3.1. Faiz Oranı Riski
2.3.2. Kur Riski
2.3.3. Menkul Kıymet Fiyat Riski
2.3.4. Kredi Riski
2.3.5. Likidite Riski
2.3.6. Operasyonel Risk
2.3.7. Ülke Riski Ve Kredi Derecelendirme
Kuruluşlarının Ülke Riskini Değerlendirme
Metodolojileri
Uluslararası Bankacılık Ve Finans Sistemi
Vııı
2.4. Döviz İşlemleri
2.4.1. Spot (Nakit) İşlemleri
2.4.2. Vadeli Döviz İşlemleri (Forward Ve Future)
2.4.3. Takas (Swap) İşlemleri
2.4.4. Arbitraj
2.4.5. Spekülasyon
2.4.6. Hedding
2.4.7. Kuvertür İşlemleri
2.5. Çek/Senet Tahsili İşlemleri
2.6. Danışmanlık Ve Yönetim Hizmetleri
2.6.1. Danışmanlık Hizmetleri
2.6.2. Yönetim Hizmetleri
2.6.3. Diğer Hizmetler
Üçüncü Bölüm
Uluslararası Para Sistemleri Ve
Uluslararası Ticaret
1. Uluslararası Para Sistemi
1.1. 1550 -1870 Arası Dönem
1.2. Altın Para Sistemi
1.3. Buhran Dönemi (1930 – 1944)
1.4. Bretton Woods Sistemi (1944 – 1973)
1.5. Karma Uygulamalar
2. Uluslararası Ticaret
2.1. Uluslararası Ticaret Standartlarını
Belirleyen Kurallar
2.1.1. Gatt
2.1.2. Dünya Ticaret Örgütü
(World Trade Organization - Wto)
2.1.3. İktisadi İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü
(Organisation For Economic Co-Operation
And Development-Oecd)
2.1.4. Birleşmiş Milletler Ticaret Ve
Kalkınma Konferansı (Unctad)
2.1.5. Dünya Gümrük Teşkilatı (Wco)
2.1.6. Uluslararası Standartlar Teşkilatı (Iso)
2.1.7. Uluslararası Ticaret Odası (Icc)
Ix
2.2. Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler
2.2.1. Ticari Belgeler
2.2.2. Taşıma/Konşimento Belgeleri
2.2.3. Finansal Belgeler
2.2.4. Sigorta Belgeleri
2.2.5. Resmi Belgeler
Dördüncü Bölüm
Uluslararası Ticarette Ödeme Araçları Ve
Finansman Kaynakları
1. Uluslararası Ticarette Kullanılan
Ödeme Araçları
1.1. Peşin Ödeme
1.2. Mal Karşılığı Ödeme
(Open Account/Açık Hesap, Cash Against Goods)
1.3. Vesaik Karşılığı Ödeme
(Payment Against Documents)
1.3.1. Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme
1.3.2. Kabul Karşılığı Vesaik Mukabili Ödeme
(Documents Against Acceptance, "D/A”)
1.3.3. Ödeme/Tahsilât Karşılığı Vesaik Teslimi
(Documents Against Payment "D/P”)
1.3.4. Taahhütname Karşılığı Vesaik Teslimi
1.4. Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credıt)
1.5. Akreditifli Ödeme (Letter Of Credıt, L/C)
1.5.1. Akreditif İşlemlerinin Tarafları
1.5.2. Akreditif İşlemlerinin Fonksiyonları
1.5.3. Akreditif İşlemlerinin Taraflara Sağladığı Faydalar
1.5.4. Akreditif Çeşitleri
1.5.5. Akreditifte Kullanılan Belgeler
2. Ulusalararası Ticarette Finansman
Kaynakları
2.1. Ulusalararası Ticarette Kısa Vadeli
Krediler
2.2. Ulusalararası Ticarette Orta Ve
Uzun Vadeli Finansman Kaynakları
X
Beşinci Bölüm
Uluslararası Bankacılıkta Pazarlama
Anlayışı Ve Satış Teknikleri
1. Uluslararası Bankacılıkta Stratejik Pazarlama
1.1. Uluslararası Bankacılıkta Pazarlama
Araştırmaları
1.2. Uluslararası Bankacılıkta
Pazar Bölümlendirme
1.3. Uluslararası Bankacılıkta Konumlandırma
1.4. Uluslararası Bankacılıkta Pazarlama Karması
1.5. Uluslararası Bankalarda Fiyatlandırma
1.5.1. Maliyete Dayalı Fiyatlama Yöntemi
1.5.2. İşlem Hacmine Göre Fiyatlama
1.5.3. Lideri İzleme Fiyatlandırma Yöntemi
1.5.4. Rekabete Dayalı Fiyatlandırma Yöntemi
1.5.5. Tüketici Değerine (Talebe) Dayalı Fiyatlama Yöntemi
2. Uluslararası Bankacılık Pazarlamayönetimi
3. Uluslararası Pazarlama Planlaması
Altıncı Bölüm
Küreselleşme Ve Euro Piyasaları
1. Finansal Piyasalarda Küreselleşme
1.1. Uluslararası Para Piyasasının Temel Amacı
1.2. Küresel Piyasaların Sınıflandırılması
1.3. Euro Piyasaları
1.3.1. Eurocurrency (Europara) Piyasalar
1.3.1.1. Eurodollar Mevduatı
1.3.1.2. Sendikalı Euro Banka (Sendikasyon) Kredileri
1.3.2. Eurobond Piyasası
1.3.2.1. Uluslararası Tahvillerin Birinci El Piyasaları
1.3.2.2. Uluslararası Tahvillerin İkinci El Piyasaları
1.3.3. Euroequity (Euro-Hisse Senedi) Piyasaları
1.3.4. Euro-Commercial Papers
(Euro Borç Senedi ) Piyasaları
2. Finansal Piyasalarda Düzenleyici Ve
Denetleyici Kurumlar

Yedinci Bölüm
Uluslararası Sermaye Piyasası Araçları
1. Uluslararası Hisse Senetleri Piyasaları
2. Sermaye Piyasası Araçları Ve
Menkul Kıymetler
2.1. Hisse Senetleri
2.1.1. Hamiline Ve Nama Yazılı Hisse Senetleri
2.1.2. Adi Ve İmtiyazlı Hisse Senetleri
2.1.3. Bedelsiz Ve Bedelli Hisse Senetleri
2.1.4. Primli Ve Primsiz Hisse Senetleri
2.1.5. Kurucu Ve İntifa Hisse Senetleri
2.2. Oydan Yoksun Hisse Senedi
2.3. Katılma İntifa Senedi
2.4. Borçlanma Araçları
2.4.1. Tahviller
2.4.2. Bonolar
2.5. Kâr Ve Zarar Ortaklığı Belgesi
2.6. Gayrimenkul Sertifikası
2.7. Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
2.8. Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
2.9. İpotekli Sermaye Piyasası Araçları
2.10. Ortaklık Varantları
2.11. Aracı Kuruluş Varantları
2.12. Kira Sertifikası
2.13. Vadeli İşlem Ve Opsiyon Sözleşmeleri
2.13.1. Vob' Da İşlem Faydaları
2.13.2. Vob'da İşlem Yapma Yöntemi
2.14. Yabancı Menkul Kıymetler Ve
Depo Sertifikaları
2.15. Fon Katılımları
2.15.1. Yatırım Fonları
2.15.2. Hedge Fonları
2.15.3. Emeklilik Fonları
2.15.4. Etf'ler (Exchange Traded Funds)
Xıı
Sekizinci Bölüm
Uluslararası Örgütler Ve
Milletlerarası Ticaret Odası
1. Uluslararası Ekonomik Birleşmeler
2. Birleşmiş Milletler'in Finansal
Kuruluşları
3. Ucp 600 Ve Eucp
3.1. Ucp 600
3.2. Eucp
Dokuzuncu Bölüm
Türkiye'de Uluslararası Bankacılık Ve
Dış Ticaret
1. Türkiye Kambiyo Politikası
2. Dış Ticaret Politikaları
2.1. İthalat
2.2. İhracat
2.2.1. Dış Ticaret Mevzuatı Hükümlerine Göre
Türkiye'de Uygulanan İhracat Çeşitleri
2.2.2. Kambiyo Mevzuatı Hükümlerine Göre
İhracat Çeşitleri
3. Türkiye'nin Uyguladığı Gümrük İşlemleri
4 . Türkiye'de Kıyı Bankacılığı Ve
Serbest Bölgeler
5. Türkiye'de Franchısıng
6. Venture (Risk) Sermayesi Ve Türkiye
Kaynakça
İnternet Erişimleri
Son Söz

 • Açıklama
  • Birinci Bölüm
   Uluslararası Bankacılık
   1. Uluslararası Bankacılığın Tanımı
   2. Uluslararası Bankacılığın Tarihi Gelişimi
   3. Uluslararası Bankacılığa Giriş Faktörleri
   4. Uluslararası Bankaların Yatay
   Genişlemesini Belirleyen Faktörler
   5. Uluslararası Bankaların Hizmet Birimleri
   5.1. Uluslararası Bankacılık Departmanı
   5.2. Temsilcilikler
   5.3. Acenteler
   5.4. Yabancı Muhabir Bankalar
   5.5. Şube
   5.6. Konsorsiyum Bankalar
   5.7. Kıyı Bankacılığı (Off-Shore)
   5.7.1. Kıyı Bankacılığının Özellikleri
   5.7.2. Türkiye'de Kıyı Bankacılığı
   İkinci Bölüm
   Uluslararası Bankacılık Hizmetleri
   1. Genel Olarak Uluslararası Bankacılık
   2. Uluslararası Bankacılık Hizmetleri
   2.1. Fon Aktarımı
   2.2. Yabancıdan Mevduat Kabulü
   2.3. Kredi Kullanımı Ve Ülke Riski
   2.3.1. Faiz Oranı Riski
   2.3.2. Kur Riski
   2.3.3. Menkul Kıymet Fiyat Riski
   2.3.4. Kredi Riski
   2.3.5. Likidite Riski
   2.3.6. Operasyonel Risk
   2.3.7. Ülke Riski Ve Kredi Derecelendirme
   Kuruluşlarının Ülke Riskini Değerlendirme
   Metodolojileri
   Uluslararası Bankacılık Ve Finans Sistemi
   Vııı
   2.4. Döviz İşlemleri
   2.4.1. Spot (Nakit) İşlemleri
   2.4.2. Vadeli Döviz İşlemleri (Forward Ve Future)
   2.4.3. Takas (Swap) İşlemleri
   2.4.4. Arbitraj
   2.4.5. Spekülasyon
   2.4.6. Hedding
   2.4.7. Kuvertür İşlemleri
   2.5. Çek/Senet Tahsili İşlemleri
   2.6. Danışmanlık Ve Yönetim Hizmetleri
   2.6.1. Danışmanlık Hizmetleri
   2.6.2. Yönetim Hizmetleri
   2.6.3. Diğer Hizmetler
   Üçüncü Bölüm
   Uluslararası Para Sistemleri Ve
   Uluslararası Ticaret
   1. Uluslararası Para Sistemi
   1.1. 1550 -1870 Arası Dönem
   1.2. Altın Para Sistemi
   1.3. Buhran Dönemi (1930 – 1944)
   1.4. Bretton Woods Sistemi (1944 – 1973)
   1.5. Karma Uygulamalar
   2. Uluslararası Ticaret
   2.1. Uluslararası Ticaret Standartlarını
   Belirleyen Kurallar
   2.1.1. Gatt
   2.1.2. Dünya Ticaret Örgütü
   (World Trade Organization - Wto)
   2.1.3. İktisadi İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü
   (Organisation For Economic Co-Operation
   And Development-Oecd)
   2.1.4. Birleşmiş Milletler Ticaret Ve
   Kalkınma Konferansı (Unctad)
   2.1.5. Dünya Gümrük Teşkilatı (Wco)
   2.1.6. Uluslararası Standartlar Teşkilatı (Iso)
   2.1.7. Uluslararası Ticaret Odası (Icc)
   Ix
   2.2. Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler
   2.2.1. Ticari Belgeler
   2.2.2. Taşıma/Konşimento Belgeleri
   2.2.3. Finansal Belgeler
   2.2.4. Sigorta Belgeleri
   2.2.5. Resmi Belgeler
   Dördüncü Bölüm
   Uluslararası Ticarette Ödeme Araçları Ve
   Finansman Kaynakları
   1. Uluslararası Ticarette Kullanılan
   Ödeme Araçları
   1.1. Peşin Ödeme
   1.2. Mal Karşılığı Ödeme
   (Open Account/Açık Hesap, Cash Against Goods)
   1.3. Vesaik Karşılığı Ödeme
   (Payment Against Documents)
   1.3.1. Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme
   1.3.2. Kabul Karşılığı Vesaik Mukabili Ödeme
   (Documents Against Acceptance, "D/A”)
   1.3.3. Ödeme/Tahsilât Karşılığı Vesaik Teslimi
   (Documents Against Payment "D/P”)
   1.3.4. Taahhütname Karşılığı Vesaik Teslimi
   1.4. Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credıt)
   1.5. Akreditifli Ödeme (Letter Of Credıt, L/C)
   1.5.1. Akreditif İşlemlerinin Tarafları
   1.5.2. Akreditif İşlemlerinin Fonksiyonları
   1.5.3. Akreditif İşlemlerinin Taraflara Sağladığı Faydalar
   1.5.4. Akreditif Çeşitleri
   1.5.5. Akreditifte Kullanılan Belgeler
   2. Ulusalararası Ticarette Finansman
   Kaynakları
   2.1. Ulusalararası Ticarette Kısa Vadeli
   Krediler
   2.2. Ulusalararası Ticarette Orta Ve
   Uzun Vadeli Finansman Kaynakları
   X
   Beşinci Bölüm
   Uluslararası Bankacılıkta Pazarlama
   Anlayışı Ve Satış Teknikleri
   1. Uluslararası Bankacılıkta Stratejik Pazarlama
   1.1. Uluslararası Bankacılıkta Pazarlama
   Araştırmaları
   1.2. Uluslararası Bankacılıkta
   Pazar Bölümlendirme
   1.3. Uluslararası Bankacılıkta Konumlandırma
   1.4. Uluslararası Bankacılıkta Pazarlama Karması
   1.5. Uluslararası Bankalarda Fiyatlandırma
   1.5.1. Maliyete Dayalı Fiyatlama Yöntemi
   1.5.2. İşlem Hacmine Göre Fiyatlama
   1.5.3. Lideri İzleme Fiyatlandırma Yöntemi
   1.5.4. Rekabete Dayalı Fiyatlandırma Yöntemi
   1.5.5. Tüketici Değerine (Talebe) Dayalı Fiyatlama Yöntemi
   2. Uluslararası Bankacılık Pazarlamayönetimi
   3. Uluslararası Pazarlama Planlaması
   Altıncı Bölüm
   Küreselleşme Ve Euro Piyasaları
   1. Finansal Piyasalarda Küreselleşme
   1.1. Uluslararası Para Piyasasının Temel Amacı
   1.2. Küresel Piyasaların Sınıflandırılması
   1.3. Euro Piyasaları
   1.3.1. Eurocurrency (Europara) Piyasalar
   1.3.1.1. Eurodollar Mevduatı
   1.3.1.2. Sendikalı Euro Banka (Sendikasyon) Kredileri
   1.3.2. Eurobond Piyasası
   1.3.2.1. Uluslararası Tahvillerin Birinci El Piyasaları
   1.3.2.2. Uluslararası Tahvillerin İkinci El Piyasaları
   1.3.3. Euroequity (Euro-Hisse Senedi) Piyasaları
   1.3.4. Euro-Commercial Papers
   (Euro Borç Senedi ) Piyasaları
   2. Finansal Piyasalarda Düzenleyici Ve
   Denetleyici Kurumlar

   Yedinci Bölüm
   Uluslararası Sermaye Piyasası Araçları
   1. Uluslararası Hisse Senetleri Piyasaları
   2. Sermaye Piyasası Araçları Ve
   Menkul Kıymetler
   2.1. Hisse Senetleri
   2.1.1. Hamiline Ve Nama Yazılı Hisse Senetleri
   2.1.2. Adi Ve İmtiyazlı Hisse Senetleri
   2.1.3. Bedelsiz Ve Bedelli Hisse Senetleri
   2.1.4. Primli Ve Primsiz Hisse Senetleri
   2.1.5. Kurucu Ve İntifa Hisse Senetleri
   2.2. Oydan Yoksun Hisse Senedi
   2.3. Katılma İntifa Senedi
   2.4. Borçlanma Araçları
   2.4.1. Tahviller
   2.4.2. Bonolar
   2.5. Kâr Ve Zarar Ortaklığı Belgesi
   2.6. Gayrimenkul Sertifikası
   2.7. Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
   2.8. Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
   2.9. İpotekli Sermaye Piyasası Araçları
   2.10. Ortaklık Varantları
   2.11. Aracı Kuruluş Varantları
   2.12. Kira Sertifikası
   2.13. Vadeli İşlem Ve Opsiyon Sözleşmeleri
   2.13.1. Vob' Da İşlem Faydaları
   2.13.2. Vob'da İşlem Yapma Yöntemi
   2.14. Yabancı Menkul Kıymetler Ve
   Depo Sertifikaları
   2.15. Fon Katılımları
   2.15.1. Yatırım Fonları
   2.15.2. Hedge Fonları
   2.15.3. Emeklilik Fonları
   2.15.4. Etf'ler (Exchange Traded Funds)
   Xıı
   Sekizinci Bölüm
   Uluslararası Örgütler Ve
   Milletlerarası Ticaret Odası
   1. Uluslararası Ekonomik Birleşmeler
   2. Birleşmiş Milletler'in Finansal
   Kuruluşları
   3. Ucp 600 Ve Eucp
   3.1. Ucp 600
   3.2. Eucp
   Dokuzuncu Bölüm
   Türkiye'de Uluslararası Bankacılık Ve
   Dış Ticaret
   1. Türkiye Kambiyo Politikası
   2. Dış Ticaret Politikaları
   2.1. İthalat
   2.2. İhracat
   2.2.1. Dış Ticaret Mevzuatı Hükümlerine Göre
   Türkiye'de Uygulanan İhracat Çeşitleri
   2.2.2. Kambiyo Mevzuatı Hükümlerine Göre
   İhracat Çeşitleri
   3. Türkiye'nin Uyguladığı Gümrük İşlemleri
   4 . Türkiye'de Kıyı Bankacılığı Ve
   Serbest Bölgeler
   5. Türkiye'de Franchısıng
   6. Venture (Risk) Sermayesi Ve Türkiye
   Kaynakça
   İnternet Erişimleri
   Son Söz

   Stok Kodu
   :
   9786058403048
   Boyut
   :
   14.00x21.00
   Sayfa Sayısı
   :
   213
   Basım Tarihi
   :
   2020
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   2. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   26,85   
   26,85   
   2
   13,43   
   26,85   
   3
   8,95   
   26,85   
   4
   7,29   
   29,18   
   5
   5,93   
   29,64   
   6
   5,03   
   30,17   
   7
   4,39   
   30,75   
   8
   3,93   
   31,40   
   9
   3,53   
   31,81   
   10
   3,26   
   32,64   
   11
   3,00   
   33,02   
   12
   2,79   
   33,43   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   26,85   
   26,85   
   2
   13,43   
   26,85   
   3
   8,95   
   26,85   
   4
   7,29   
   29,18   
   5
   5,93   
   29,64   
   6
   5,03   
   30,17   
   7
   4,39   
   30,75   
   8
   3,93   
   31,40   
   9
   3,53   
   31,81   
   10
   3,26   
   32,64   
   11
   3,00   
   33,02   
   12
   2,79   
   33,43   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   26,85   
   26,85   
   2
   13,43   
   26,85   
   3
   8,95   
   26,85   
   4
   7,29   
   29,18   
   5
   5,93   
   29,64   
   6
   5,03   
   30,17   
   7
   4,39   
   30,75   
   8
   3,93   
   31,40   
   9
   3,53   
   31,81   
   10
   3,26   
   32,64   
   11
   3,00   
   33,02   
   12
   2,79   
   33,43   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   26,85   
   26,85   
   2
   13,43   
   26,85   
   3
   8,95   
   26,85   
   4
   7,29   
   29,18   
   5
   5,93   
   29,64   
   6
   5,03   
   30,17   
   7
   4,39   
   30,75   
   8
   3,93   
   31,40   
   9
   3,53   
   31,81   
   10
   3,26   
   32,64   
   11
   3,00   
   33,02   
   12
   2,79   
   33,43   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   26,85   
   26,85   
   2
   13,43   
   26,85   
   3
   8,95   
   26,85   
   4
   7,29   
   29,18   
   5
   5,93   
   29,64   
   6
   5,03   
   30,17   
   7
   4,39   
   30,75   
   8
   3,93   
   31,40   
   9
   3,53   
   31,81   
   10
   3,26   
   32,64   
   11
   3,00   
   33,02   
   12
   2,79   
   33,43   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   26,85   
   26,85   
   2
   13,43   
   26,85   
   3
   8,95   
   26,85   
   4
   7,29   
   29,18   
   5
   5,93   
   29,64   
   6
   5,03   
   30,17   
   7
   4,39   
   30,75   
   8
   3,93   
   31,40   
   9
   3,53   
   31,81   
   10
   3,26   
   32,64   
   11
   3,00   
   33,02   
   12
   2,79   
   33,43   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   26,85   
   26,85   
   2
   13,43   
   26,85   
   3
   8,95   
   26,85   
   4
   7,29   
   29,18   
   5
   5,93   
   29,64   
   6
   5,03   
   30,17   
   7
   4,39   
   30,75   
   8
   3,93   
   31,40   
   9
   3,53   
   31,81   
   10
   3,26   
   32,64   
   11
   3,00   
   33,02   
   12
   2,79   
   33,43   
 • Yazarın Diğer Kitapları
 • Yayınevinin diğer kitapları
istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat