9786059017145
598649
Elfesya
Elfesya
Na Yayınları
10.00

Elfesya, ji xwe tu rastı

Dırok u çırok derew in

Firat cemidı, dıcle miciqı

Çİya bi ax'e re bun yek

Demsal wenda bun

Zivistan bu demsala sereke

Roj bi şaşı hilat

Rojhilat, rojava, bakur, başur li nav he ket

Jiyan bu bahra jan u eşan.

Ew mir, min ew kuşt.

Kapat