Osmanlı Döneminde Vilayet İdaresinin Esasları %25 indirimli Mehmet Gün

Osmanlı Döneminde Vilayet İdaresinin Esasları
Mehmet Güneş

18,52 TL
Tükendi
Osmanlı Döneminde Vilayet İdaresinin Esasları
Osmanlı Döneminde Vilayet İdaresinin Esasları
Kitabevi Yayınları
18.52

Osmanlı Devleti'nin temel olarak eyalet sancak, kaza ve köylere dayanan mülki idari yapısı zamanın ihtiyaçları doğrultusunda yeri geldikçe bazı değişiklikler geçirmiş özelliklede 19. yüzyılın değişen dünya düzeni içerisinde köklü düzenlemelere maruz kalmıştı. Mülki idarenin üst kademesi olan ve varlığını günümüzde de sürüdüren vilayet idaresinin alt birimlerinin tarihini, detaylara boğulmadan ve anlaşılır bir uslupla sunma düşüncesinden yola çıkılarak hazırlanan bu kitapta önecelikle Osmanlı taşra idaresinin arka planını göstermek amacıyla klasik dönemdeki eyalet yapısı Tanzimat dönemine kadar gelen süreci kapsayacak şekilde ana hatlarıyla izah edilmekte ve akabinde Tanzimat Fermanı'nı müteakiben mülki idare alanında yapılan ıslahat faaliyetleri dönüm noktaları belirtilmek suretiyle ortaya konulmaktadır. Bundan sonra konunun aslını oluşturan ve Osmanlı'da vilayet idaresinin teşekkül tarihi olarak kabul edilen 1864 vilayet nizamnamesi ve onu izleyen kanuni düzenlemeler sade ve anlaşılır bir üslupla açıklanmakta; ayrıca dönemin resmi kaynaklarından istidafe edilerek vilayet idaresinin uygulama yönü gösterilmektedir.

Kapat