Kerb-name Mehmet Emin Tuğluk

Kerb-name
İnceleme, Metin, Sözlük, Tıpkıbasım
Mehmet Emin Tuğluk

42,00 TL
Temin süresi 7 gündür.
Kerb-name
Kerb-name İnceleme, Metin, Sözlük, Tıpkıbasım
Efe Akademi Yayınları
42.00

Bu çalışma giriş, inceleme, çeviri yazılı metin, sözlük, özel adlar dizini ve tıpkıbasımdan oluşmaktadır. Eserin giriş bölümünde Kerb Gâzî'nin hayatı, eser hakkında genel bilgiler, eserin türü, müellifi / müsten­sihi ve istinsah tarihi, nüshaları ve konusu ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Eserin inceleme bölümü imlâ özellikleri, ses bilgisi ve şekil bilgisi olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Eserin ses bilgisi kısmında ünlü uyumları, ünlü düşmesi, ünlü birleşmesi, ünlü türemesi, ünlü değişmeleri ile ünsüz değişmeleri, ünsüz türemesi, ünsüz düşmesi, ünsüz ikizleşmesi, ünsüz benzeşmesi ve ünsüz ötümlüleşmesine yer verilmiştir. Çeviri yazı bölümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı­na MC_Yz_K.00274 demirbaş numarası ile kayıtlı yazma nüshanın çeviri yazısı yapılmıştır. Sözlük bölümünde eserin seçkiye dayalı sözlüğü hazırlanmıştır. Özel adlar dizini bölümünde ise eserde geçen şahıs, yer, din, kabile adı vb. özel adlara yer verilmiştir. Tıpkıbasım bölümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplı­ğına MC_Yz_K.00274 Demirbaş Numarası ile kayıtlı 105 varaklık yazmanın tıpkıbasımı verilmiştir.

Kapat