Fransız Devrimi'nde Siyasal Düşünceler ve Mücadeleler 1789-1794 Cilt 2

Fransız Devrimi'nde Siyasal Düşünceler ve Mücadeleler 1789-1794 Cilt 2
Cumhuriyetin Sarsıntıları
Mehmet Ali Ağaoğulları

45,00 TL
Temin süresi 5 gündür.
9786052318676
858793
Fransız Devrimi'nde Siyasal Düşünceler ve Mücadeleler 1789-1794 Cilt 2
Fransız Devrimi'nde Siyasal Düşünceler ve Mücadeleler 1789-1794 Cilt 2 Cumhuriyetin Sarsıntıları
Dipnot Yayınları
45.00

Fransız Devrimi'nde öne çıkan temel kavramları, devrimde yer alan aktörleri ve onların devrim sürecindeki siyasi fikirlerini bütün yönleriyle ele alan bu eser devrime yön veren kişilerin yazılarını ve söylevlerini de içermesi bakımından Fransız Devrimi üzerine eşsiz bir kaynak olma özelliği kazanıyor.

Kitap, devrim sürecinde ortaya çıkan fikirleri, yapıları ve eylemleri sınıf mücadelelerinin etkisini göz ardı etmeden siyasi iktidar mücadelesi bağlamında ele alıyor.

Siyasal düşünceler tarihi disiplininin ülkemizdeki duayeni Mehmet Ali Ağaoğlları'ndan bir anıt eser...

“Halk zulüm altında olduğu, kendisinden başka hiç kimsesi kalmadığı zaman, halka ayaklanmasını söylemeyen kişi bir alçaktır. Bütün yasalar çiğnendiğinde, despotizm doruk noktasına ulaştığında, iyi niyet ve edep ayaklar altına alındığında, halk isyan etmelidir.”- Maximilien Robespierre.

“Bir sınıf bir diğerini cezalandırılma korkusu olmaksızın açlığa mahkûm ediyorsa, özgürlük boş bir hayaldir ancak. Zenginler ellerindeki tekele dayanıp hemcinsleri üzerinde ölüm-kalım hakkını uyguluyorlarsa, eşitlik boş bir hayaldir ancak. Yurttaşların üçte dördünün gözyaşı dökmeden ulaşamadığı gıda maddelerinin fiyatları üzerinde karşı-devrim her gün dalavereler çeviriyorsa, Cumhuriyet boş bir hayaldir ancak.” -Jacques Roux.

“Kendilerine korumaların eşlik ettiği kişiler tiranlardır, yoksa özgür insanlar değil.” - Jacques Roux.

“Topluma yönelik kötülükler hiçbir zaman halktan değil, ama yönetimden gelir. Başka türlü de olabilir mi zaten? Halkın çıkarı kamusal yarardır, mevki sahibi insanın çıkarı ise kişisel yararıdır.” Maximilien Robespierre.

“Devrim'in, tıpkı ardı ardına çocuklarını yiyip yutan Saturnus gibi, en sonunda bütün felaketleriyle birlikte despotizmi doğurmasından korkulmalıdır.” -Pierre Victurnien Vergniaud.

Kapat