Halkla İlişkiler Dersleri
Halkla İlişkiler Dersleri
Gazi Kitabevi
50.00

İçindekiler

1- Halkla İlişkiler: Kavramsal Çerçeve

2-Halkla İlişkilerin Gelişimi

3-Halkla İlişkilerde Yöntem Ve Araçlar

4-Halkla İlişkiler Uygulamaları

5-Halkla İlişkiler ve iletişim

6-Halkla İlişkilerde Hedef Kitle ve Tanıtım

7-Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

8-Halkla İlişkiler ve Kamu Kuruluşları

9-Halkla İlişkiler ve İmaj Yönetimi

10-Halkla İlişkiler, Kamuoyu, propaganda ve algılama yönetimi

11-Halkla İlişkiler ve Kriz Yönetimi

12-Halkla İlişkilerde Yeni Gelişmeler

13- Uluslararası Halkla ilişkiler

Kapat