9786052012796
753094
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler
Umuttepe Yayınları
57.50

İçindekiler

ÖNSÖZ

1. BÖLÜM HALKLA İLİŞKİLER KAVRAMI
1.1. Halkla İlişkilerin Tanımı
1.2. Halkla İlişkilerin Önemi
1.3. Halkla İlişkilerin Yararları
1.4. Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi
1.4.1. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkla İlişkiler
1.4.2.Avrupa'da Halkla İlişkiler
1.4.3.Türkiye'de Halkla İlişkilerin Gelişimi
1.5. HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ
1.5.1. Basın Ajansı ve Tanıtım Modeli (1850-1900)
1.5.2. Kamuyu Bilgilendirme Modeli (1900-1920)
1.5.3. İki Yönlü Asimetrik Model (1920-1970'ler)
1.5.4. İki Yönlü Simetrik Model (1970'li Yıllar Sonrası)
1.5.5. Dört Halkla İlişkiler Modelinin Genel Değerlendirmesi
1.6. HALKLA İLİŞKİLERİN FONKSİYONU
1.7. HALKLA İLİŞKİLERİN AMACI
1.7.1. Halkla İlişkilerde Genel Amaçlar
1.7.2. Kamu Yönetiminde Halkla İlişkilerin Amaçları
1.7.3.Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkilerin Amaçları
1.8. HALKLA İLİŞKİLERDE TEMEL İLKELER
1.8.1. İki Yönlü İlişki Kurmak
1.8.2. Doğru Bilgi Vermek
1.8.3. İnandırıcılık
1.8.4. Sabırlı Çalışmak
1.8.5. Yaygın Sorumluluk
1.8.6. Açıklık
1.8.7. Yineleme ve Süreklilik
1.8.8. Firma İmajı
1.9. HALKLA İLİŞKİLERE YAKIN KAVRAMLAR
1.9.1. Tanıtma
1.9.2. Pazarlama ve Halkla İlişkiler
1.9.3. Reklâm ve Halkla İlişkiler
1.9.4. Kurumsal Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
1.9.5. Propaganda ve Halkla İlişkiler
1.9.6. Lobicilik ve Halkla İlişkiler
1.9.7. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
1.9.8. Advertorial

2. BÖLÜM HALKLA İLİŞKİLERDE KULLANILAN ARAÇLAR
2.1. Yazılı Araçlar
2.1.1. İşletme Gazetesi
2.1.2. Basın Bültenleri
2.1.3. Basın Toplantısı
2.1.4. Basın Turları
2.1.5. Dergiler
2.1.6. Broşür
2.1.7. El Kitapçığı
2.1.8. Afiş, İlan Tahtası ve Bültenler
2.1.9. Diğer Yazılı Araçlar
2.2. Sözlü Araçlar
2.2.1. Yüz yüze Görüşme
2.2.2. Telefonla Görüşme
2.2.3. Toplantılar
2.2.4. Konferans
2.2.5. Seminerler
2.3. Görsel ve İşitsel Araçlar
2.3.1. Radyo ve Televizyon
2.3.2. Film ve Videolar
2.3.3. Fotoğraf
2.3.4. İnternet
2.3.5. Sosyal Medya ve Mobil Araçlar
2.3.6. Sergi
2.3.7.Yarışmalar
2.3.8. Festivaller
2.3.9. Sponsorluk
2.3.10. Müzecilik
2.4. Diğer Görsel – İşitsel Araçlar
2.4.1. Pullar
2.4.2. Hatıra Paralar
2.4.3. Yıllık Raporlar
2.4.4. Rozetler

3. BÖLÜM HALKLA İLİŞKİLERİN ÖRGÜT İÇİNDEKİ YERİ VE HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLİŞKİSİ
3.1. ÖRGÜT KAVRAMI
3.2. HALKLA İLİŞKİLERİN ÖRGÜT İÇİNDEKİ YERİ
3.2.1. Halkla İlişkiler Bölümünün Örgüt İçindeki Yeri
3.2.2. Halkla İlişkiler Bölümünün Örgütsel Yapısı
3.3. HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN İŞLETME DIŞINDA ORGANİZASYONU
3.3.1. Halkla İlişkiler Ajanslarının Yapısı
3.2. HALKLA İLİŞKİLER VE PAZARLAMA İLİŞKİSİ
3.2.1. Eşit Fakat Ayrı İşlevler
3.2.2. Eşit Ancak Birbirlerinin Alanlarına Müdahale Var
3.2.3.Pazarlamanın Genel Politikaya Egemen Olduğu Görünüm
3.2.4.Halkla İlişkilerin Genel Politikaya Egemen Olduğu Görünüm
3.2.5.Pazarlama ve Halkla İlişkiler Eşit İşlevlere Sahip

4. BÖLÜM HALKLA İLİŞKİLERDE KAMUOYU VE HALKLA İLİŞKİLERDE HEDEF KİTLE
4.1. HALKLA İLİŞKİLERDE KAMUOYU
4.2. HALKLA İLİŞKİLERDE HEDEF KİTLE
4.2.1. HEDEF KİTLENİN BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKLİ FAKTÖRLER
4.2.2.KURUM İÇİ HEDEF KİTLE
4.2.2.1.Personelle İlişkiler
4.2.2.2.Ortaklarla İlişkiler
4.2.3. KURUM İÇİ HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER VE ARAÇLAR
4.2.4.KURUM DIŞI HEDEF KİTLE
4.2.4.1. Tüketicilerle İlişkiler
4.2.4.2. Bayilerle ilişkiler
4.2.4.3 Tedarikçilerle İlişkiler
4.2.4.4. Çevreyle İlişkiler
4.2.4.5. Kamu Kuruluşlarıyla İlişkiler

 • Açıklama
  • İçindekiler

   ÖNSÖZ

   1. BÖLÜM HALKLA İLİŞKİLER KAVRAMI
   1.1. Halkla İlişkilerin Tanımı
   1.2. Halkla İlişkilerin Önemi
   1.3. Halkla İlişkilerin Yararları
   1.4. Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi
   1.4.1. Amerika Birleşik Devletleri'nde Halkla İlişkiler
   1.4.2.Avrupa'da Halkla İlişkiler
   1.4.3.Türkiye'de Halkla İlişkilerin Gelişimi
   1.5. HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ
   1.5.1. Basın Ajansı ve Tanıtım Modeli (1850-1900)
   1.5.2. Kamuyu Bilgilendirme Modeli (1900-1920)
   1.5.3. İki Yönlü Asimetrik Model (1920-1970'ler)
   1.5.4. İki Yönlü Simetrik Model (1970'li Yıllar Sonrası)
   1.5.5. Dört Halkla İlişkiler Modelinin Genel Değerlendirmesi
   1.6. HALKLA İLİŞKİLERİN FONKSİYONU
   1.7. HALKLA İLİŞKİLERİN AMACI
   1.7.1. Halkla İlişkilerde Genel Amaçlar
   1.7.2. Kamu Yönetiminde Halkla İlişkilerin Amaçları
   1.7.3.Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkilerin Amaçları
   1.8. HALKLA İLİŞKİLERDE TEMEL İLKELER
   1.8.1. İki Yönlü İlişki Kurmak
   1.8.2. Doğru Bilgi Vermek
   1.8.3. İnandırıcılık
   1.8.4. Sabırlı Çalışmak
   1.8.5. Yaygın Sorumluluk
   1.8.6. Açıklık
   1.8.7. Yineleme ve Süreklilik
   1.8.8. Firma İmajı
   1.9. HALKLA İLİŞKİLERE YAKIN KAVRAMLAR
   1.9.1. Tanıtma
   1.9.2. Pazarlama ve Halkla İlişkiler
   1.9.3. Reklâm ve Halkla İlişkiler
   1.9.4. Kurumsal Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
   1.9.5. Propaganda ve Halkla İlişkiler
   1.9.6. Lobicilik ve Halkla İlişkiler
   1.9.7. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
   1.9.8. Advertorial

   2. BÖLÜM HALKLA İLİŞKİLERDE KULLANILAN ARAÇLAR
   2.1. Yazılı Araçlar
   2.1.1. İşletme Gazetesi
   2.1.2. Basın Bültenleri
   2.1.3. Basın Toplantısı
   2.1.4. Basın Turları
   2.1.5. Dergiler
   2.1.6. Broşür
   2.1.7. El Kitapçığı
   2.1.8. Afiş, İlan Tahtası ve Bültenler
   2.1.9. Diğer Yazılı Araçlar
   2.2. Sözlü Araçlar
   2.2.1. Yüz yüze Görüşme
   2.2.2. Telefonla Görüşme
   2.2.3. Toplantılar
   2.2.4. Konferans
   2.2.5. Seminerler
   2.3. Görsel ve İşitsel Araçlar
   2.3.1. Radyo ve Televizyon
   2.3.2. Film ve Videolar
   2.3.3. Fotoğraf
   2.3.4. İnternet
   2.3.5. Sosyal Medya ve Mobil Araçlar
   2.3.6. Sergi
   2.3.7.Yarışmalar
   2.3.8. Festivaller
   2.3.9. Sponsorluk
   2.3.10. Müzecilik
   2.4. Diğer Görsel – İşitsel Araçlar
   2.4.1. Pullar
   2.4.2. Hatıra Paralar
   2.4.3. Yıllık Raporlar
   2.4.4. Rozetler

   3. BÖLÜM HALKLA İLİŞKİLERİN ÖRGÜT İÇİNDEKİ YERİ VE HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLİŞKİSİ
   3.1. ÖRGÜT KAVRAMI
   3.2. HALKLA İLİŞKİLERİN ÖRGÜT İÇİNDEKİ YERİ
   3.2.1. Halkla İlişkiler Bölümünün Örgüt İçindeki Yeri
   3.2.2. Halkla İlişkiler Bölümünün Örgütsel Yapısı
   3.3. HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN İŞLETME DIŞINDA ORGANİZASYONU
   3.3.1. Halkla İlişkiler Ajanslarının Yapısı
   3.2. HALKLA İLİŞKİLER VE PAZARLAMA İLİŞKİSİ
   3.2.1. Eşit Fakat Ayrı İşlevler
   3.2.2. Eşit Ancak Birbirlerinin Alanlarına Müdahale Var
   3.2.3.Pazarlamanın Genel Politikaya Egemen Olduğu Görünüm
   3.2.4.Halkla İlişkilerin Genel Politikaya Egemen Olduğu Görünüm
   3.2.5.Pazarlama ve Halkla İlişkiler Eşit İşlevlere Sahip

   4. BÖLÜM HALKLA İLİŞKİLERDE KAMUOYU VE HALKLA İLİŞKİLERDE HEDEF KİTLE
   4.1. HALKLA İLİŞKİLERDE KAMUOYU
   4.2. HALKLA İLİŞKİLERDE HEDEF KİTLE
   4.2.1. HEDEF KİTLENİN BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKLİ FAKTÖRLER
   4.2.2.KURUM İÇİ HEDEF KİTLE
   4.2.2.1.Personelle İlişkiler
   4.2.2.2.Ortaklarla İlişkiler
   4.2.3. KURUM İÇİ HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER VE ARAÇLAR
   4.2.4.KURUM DIŞI HEDEF KİTLE
   4.2.4.1. Tüketicilerle İlişkiler
   4.2.4.2. Bayilerle ilişkiler
   4.2.4.3 Tedarikçilerle İlişkiler
   4.2.4.4. Çevreyle İlişkiler
   4.2.4.5. Kamu Kuruluşlarıyla İlişkiler

   Stok Kodu
   :
   9786052012796
   Boyut
   :
   16.50x23.50
   Sayfa Sayısı
   :
   234
   Basım Yeri
   :
   Kocaeli
   Basım Tarihi
   :
   2018-10
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   57,50   
   57,50   
   2
   28,75   
   57,50   
   3
   19,17   
   57,50   
   4
   15,62   
   62,48   
   5
   12,70   
   63,48   
   6
   10,77   
   64,61   
   7
   9,41   
   65,85   
   8
   8,41   
   67,25   
   9
   7,57   
   68,13   
   10
   6,99   
   69,89   
   11
   6,43   
   70,72   
   12
   5,97   
   71,59   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   57,50   
   57,50   
   2
   28,75   
   57,50   
   3
   19,17   
   57,50   
   4
   15,62   
   62,48   
   5
   12,70   
   63,48   
   6
   10,77   
   64,61   
   7
   9,41   
   65,85   
   8
   8,41   
   67,25   
   9
   7,57   
   68,13   
   10
   6,99   
   69,89   
   11
   6,43   
   70,72   
   12
   5,97   
   71,59   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   57,50   
   57,50   
   2
   28,75   
   57,50   
   3
   19,17   
   57,50   
   4
   15,62   
   62,48   
   5
   12,70   
   63,48   
   6
   10,77   
   64,61   
   7
   9,41   
   65,85   
   8
   8,41   
   67,25   
   9
   7,57   
   68,13   
   10
   6,99   
   69,89   
   11
   6,43   
   70,72   
   12
   5,97   
   71,59   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   57,50   
   57,50   
   2
   28,75   
   57,50   
   3
   19,17   
   57,50   
   4
   15,62   
   62,48   
   5
   12,70   
   63,48   
   6
   10,77   
   64,61   
   7
   9,41   
   65,85   
   8
   8,41   
   67,25   
   9
   7,57   
   68,13   
   10
   6,99   
   69,89   
   11
   6,43   
   70,72   
   12
   5,97   
   71,59   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   57,50   
   57,50   
   2
   28,75   
   57,50   
   3
   19,17   
   57,50   
   4
   15,62   
   62,48   
   5
   12,70   
   63,48   
   6
   10,77   
   64,61   
   7
   9,41   
   65,85   
   8
   8,41   
   67,25   
   9
   7,57   
   68,13   
   10
   6,99   
   69,89   
   11
   6,43   
   70,72   
   12
   5,97   
   71,59   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   57,50   
   57,50   
   2
   28,75   
   57,50   
   3
   19,17   
   57,50   
   4
   15,62   
   62,48   
   5
   12,70   
   63,48   
   6
   10,77   
   64,61   
   7
   9,41   
   65,85   
   8
   8,41   
   67,25   
   9
   7,57   
   68,13   
   10
   6,99   
   69,89   
   11
   6,43   
   70,72   
   12
   5,97   
   71,59   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   57,50   
   57,50   
   2
   28,75   
   57,50   
   3
   19,17   
   57,50   
   4
   15,62   
   62,48   
   5
   12,70   
   63,48   
   6
   10,77   
   64,61   
   7
   9,41   
   65,85   
   8
   8,41   
   67,25   
   9
   7,57   
   68,13   
   10
   6,99   
   69,89   
   11
   6,43   
   70,72   
   12
   5,97   
   71,59   
 • Yazarın Diğer Kitapları
 • Yayınevinin diğer kitapları
istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat