9799757112678
510157
Bira Qedere
Bira Qedere
Avesta Yayınları
13.89

Nav:Bıra Quedere
Çeşn: Roman
Tarixa destpeka nivisine: 15 Tirmeh 1951
Destpek: Herkes dimire; bira u birazı, yar u evindar, heval u dost, hogir u regar, nez u nas... hemu dimirin. Dora min jı hat. Niha jı dora min e...

"Bıra Qedere" bi ve bende, bi mirine dest pe dike. Roman ji şanzde fotografan pek te, pistı mirine edi fotograf dipeyivin. fotografen Celadet, malbata Bedirxaniyan. Stenbola destpeka sedsale, seraya Osmanı, Pira Galata, herdu şeren cıhane, rojen surgune li welate xerıbiye, Xoybun, Hawara Kurdi ku ji Xame bilind dibe, çend dimen in ji ve romane. Jiyaneke ji her ali ve, bi xebat, evin, tekili, war u her tişte xwe ve trajik.
Li deve bıreke ew dixustin dema bi girı çave xwe ji jiyane ve vekir, di bireke de ji girt çaven xwe ji jiyane re, le hestiren dibarın ne yen wi bün ve care.
"Bira Qedere" bi form u teknika xwe, avakirin u naveroka xwe di romana Kurdi de radeyeke nu ye.

istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat