9786054427963
689557
Medya Zıman u Cıvak
Medya Zıman u Cıvak
Do Yayınları
27.78

Alfabeya zimane kurdi bingeha xwe de ne zarok e; le ji sedema werani, talani, eriş u tertübelakirine, vegeriyaye zarokatiye. Le alfabeya medya kurdi hina zarok e!.. Di beşen din de xwedimirateyeke ye. Romana kurdi, çiroka kurdi, bilitik bune. Ceribandin serğehati u biranin hina di embriome de ne. Sedema ve dagirkeri ye. Di encama dagirkeriye de, civaka kurd kete nava tevgere u bi enerjiyek kolektif rabu ser lingan berdelen giranbiha dabin ji iro derketiye ser dika diroke. İro bi tegihişnek siyasi, civaki u iradeyek pirrali di nava tevgerek mezin de ye.

Gele kurd, di nava çil salen ter qir u teşqele de, weke diroka soyolojik derketiye hole. Civaka parçebuyi, miroven parçebuyi bi xwe hat u mirov ji wek parçeyek civake derkete hole. Di encame de civakek li hev hünayi, li hev peçayi rexistini derkete hole. Ev "weqeyek sosyolojik e" çarçoveya sosyolojiya diroki de derketiye hole.

Gele kurd edi xwedimarşandiza diroke ye. Herka çeme diroke ji gur u geş kiriye. Eger revebiren civakan lewaz bin tiral u zexel bin, ew civak ji lewaz in tral in u zexel in. Eger rewşenbir, entelektuelen civake zexel tiral u lewaz bin hişmendi, u enerjiya we civake ji lewaz tiral u zexel e. Bezari di her baske jiyane de serdest dibe.

Me got, dengbej bi guhdaren xwe dengbej e.

Me got, serok bi gele li dora xwe serok e.

Ev rewşa taybet di yek noqte de digihe hev u wek jiyana mirov derdikeve peş. Ev ji te wateya ku civak berheme mirovan e. Le civak be kar u xebaten kolektif u enerjiya hevpar u hevbeş dernakevin hole. Xeleka navendi ya kar u xebaten kolektif, giredana qontakta enerjiya hevbeş, ziman e.

istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat