Bilim Tarih ve Metodoloji
Bilim Tarih ve Metodoloji
Sis Yayıncılık
7.20
Günümüzün, tarihsel ve toplumsal koşullarında ulus dışı, yani bütünüyle "Evrenselleşmiş" gibi sunulan tarih yazımı kadar, salt milli (ilkel milliyetçi-evrensellikten soyutlanmış) veya salt ulusçu (dar ulusçu) bir bakışın ürünü olanlarda, Marksist Tarih Tezine ve Metodolojisine ayrıkıdır. Tarih yazımında ortaya çıkan ve çatışan bu sapma anlayışlar, burjuva tarih tezinin versiyonlarıdır. Burjuva tarih tezinin versiyonları bilimsel olmadığından, halkların tarihleri ulusal ve sınıfsal motifler iç içe olmak üzere yazılmalıdır.

Bilimsel bir tarih yazımı için burjuva tarih tezi ve metodunun materyalistçe olumsuzlanması zorunludur. Burjuva tarih tezinin kavram ve kategorileriyle metodu referans noktası yapmadan tarih yazıcılığı yapmak; diyalektik tarihsel maddeci teori ve metodun zorunlu bir gereğidir.
(Arka Kapak)
Kapat