9786259973883
960930
Çiziyorum Şekilleri Öğreniyorum 5 - 7 Yaş
Çiziyorum Şekilleri Öğreniyorum 5 - 7 Yaş
90.00

Ülkemizde okuma ve yazma süreçleri yanlış olarak bir ve aynı süreçler olarak -okuma yazma olarak- algılanma eğilimindedir. Yazmanın fiziksel, zihinsel, gelişimsel süreçlerden meydana gelir. Okuma ve yazma birbirinden farklı gelişimsel yeterlilikler gerektirmektedir. Çocukların yazma becerilerinin gelişiminde duyusal hareket, bilişsel ve psikososyal bağlamlar mevcuttur. Duyusal motor beceriler; kas, hareket, duruş ve görsel algı becerilerini içermektedir. Yazma bilişsel alan becerilerinden de etkilenmektedir. Yazma için dikkat, görsel ve işitsel algı gibi bilişsel beceriler gerekmektedir. Yazmayı etkileyen diğer bir faktör de öz kontrol becerisi ve yazmaya istekli olmak gibi sosyal duygusal özelliklerdir. Çocukların yazma için gerekli fiziksel becerileri kazanması için egzersizlere gereksinimi vardır. Kalem tutma, çizgi çizme, el hareketleri, akademik becerilere hazırlık olarak çizgi yönleri vb egzersizleriyle soldan sağa yazma gibi beceriler yer almaktadır. Biliyoruz ki çocuklarda resim ve yazma birbirinden beslenen süreçler olarak gelişmektedir. Yaz çiz kitapları bu nedenle sanıldığından daha önemlidir. Çocukların yazma becerilerinin fiziksel boyutunu oluşturan becerileri ile yazmanın bilişsel yönü arasında bağlantı bulunmaktadır. Yaz çiz kitaplarımızı bu nedenle motor becerilerin yanında bilişsel süreçleri de besleyecek biçimde düzenlenmiştir. Yaz çiz kitaplarımız eğlencelidir ve gelişimin eksenleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Çocuklar için üzerinden eğlenceli temalar üretildiğinde öğrenme hızları artmaktadır. Dikkat edilmesi gereken noktalar; Çocuklara doğru kalem tutuşunun çocuğa öğretilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. Kalem tutuşu yazı yazma hızını ve yazının akıcılığını etkilemektedir. Yazma sırasında el, kol ve omuz kasları ayrı ancak koordineli bir şekilde çalışmaktadır. Ayrıca kalem tutulmayan el kullanarak kâğıdın desteklenmesi de gerekmektedir. Yazma etkinliğinde, ayaklar düz bir şekilde yere değmeli, vücut dik olmalı, el ve kol masada durmalı ve kâğıdın sınırlarının belirlenebilmesi için de dikkatin yoğunlaştırabilmesi gerekmektedir Yazma becerisi aynı zamanda çeşitli kavramların edinimini gerektirmektedir. Çocukların yazmaya hazır olabilmesi için; yazı, sağ, sol, çizgi, yukarı aşağı, dik, yatık gibi kavramları bilme, yazmanın yönünün yukardan aşağı, soldan sağa olduğunu bilme, alfabedeki harfleri oluşturan çizgileri doğru yönde ve düzgün çizebilme becerilerine sahip olmalıdır. Bu becerileri kazanmamış çocuklarda kalemi doğru tutamama, çabuk yorulma ve yazmakta isteksiz davranma gibi olumsuz durumlar ortaya çıkabilmektedir. Yaz çiz kitapları bu ön becerilerin kazanılmasında katkı sunacak içerikle düzenlenmiştir.
(Tanıtım Bülteninden)


Kapat