Covid-19 Salgının Sosyoekonomik Etkileri Mahir Özkan

Covid-19 Salgının Sosyoekonomik Etkileri
Mahir Özkan, Mehmet Dağ

32,40 TL
Temin süresi 15 gündür.
Covid-19 Salgının Sosyoekonomik Etkileri
Covid-19 Salgının Sosyoekonomik Etkileri
Gazi Kitabevi
32.40

İçindekiler
Bölüm I
Covid 19'Un Türkiye Ve Dünya Ekonomisine Etkisi
Ali Savaş Altunç Ve Hüseyin Yılmaz
Bölüm Iı
Osmanlıdan Cumhuriyete Siirt'teki Bulaşıcı Hastalıklar
Abdulrezzak Çelik
Bölüm Iıı
Covid 19 Pandemi Sürecinde Sosyal Devleti Yeniden Düşünmek
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil Güzel
Bölüm Iv
Covid 19'Da Sağlık Ve Ekonomi-Politik: Globalleşme
Dr. Ömer Gümüş, Doç. Dr. Abdullah Burhan Bahçe, Öğr.Gör. Dilek Gümüş Ve Ezgi Bahçe
Bölüm V
Pandemi İle Gündelik Hayatı Yeniden Düşünmek- Dr. Mehmet Tan Ve Dr. Mehmet Tayanç
Bölüm Vı
Covid 19'Un İşgücü Piyasalarına Etkileri
Dr. Öğr. Üyesi Semih Serkant Aktuğ
Bölüm Vıı
Covid 19 Salgını Sürecinde Türkiye'de Yapılan Vergisel Düzenlemelerin Değerlendirilmesi
Öğretim Görevlisi Şahin Ay
Bölüm Vııı
Küresel Salgınla Mücadelede Bir Model: Vefa Sosyal Destek Grupları Örneği
Dr. Öğr. Üyesi Emrullah Türk
Bölüm Ix
Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi: Sağlık Bakanlığı Sars-Cov-2 Pandemi Yönetimi Üzerinden Bir Değerlendirme
Dr. İhsan Eken
Bölüm X
Covid 19 Salgınının Sosyal Ve Ekonomik Etkileri: Kazakistan Üzerinden Bir Değerlendirme
Dr. Khairulla Massadıkov

Kapat